Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Meer tijd voor aanpassing omzetbelasting op kassabonnen op Curacao

WOENSDAG, 30 OKTOBER 2013

WILLEMSTAD — Ondernemers krijgen tot 1 april volgend jaar de tijd om hun kassabonnen aan de vereisten te laten voldoen. Dat heeft minister José Jardim van Financiën 28 oktober in een officiële mededeling laten weten. Daarmee komt hij tegemoet aan een verzoek dat de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC) bij de minister neerlegde.

Per 1 mei jl. moeten ondernemers op de kassabon de zogenaamde ‘eenheidsprijs’ vermelden, dat is inclusief omzetbelasting (ob). Vanwege uitvoeringstechnische redenen hadden ondernemers hiervoor al uitstel gekregen tot 1 oktober. In een brief d.d. 25 september aan de minister heeft VBC-voorzitter Herman Behr echter aangekaart dat veel leden en andere ondernemers op met name softwaretechnische problemen zijn gestuit. Volgens Behr was het voor veel mensen praktisch onmogelijk om per 1 oktober aan de vereisten te voldoen. “Om aan de wettelijke eisen te kunnen voldoen dient veel tijd en geld geïnvesteerd te worden zonder dat op voorhand zekerheid verkregen wordt of het systeem goed zal functioneren. Op dit moment is het praktisch onmogelijk om per 1 oktober 2013 aan de nieuwe wettelijke eisen te voldoen”, aldus Behr, die meldt dat dit voor zowel grote als kleine bedrijven geldt. Daarom verzocht Behr om minimaal uitstel te verlenen tot eind dit jaar.

De minister heeft besloten aan het verzoek tegemoet te komen ‘gelet op het feit dat de betrokken ondernemers in verband met de vereiste aanpassingen veelal afhankelijk zijn van een derde, bijvoorbeeld een automatiseerder of softwareleverancier, en slechts beperkt invloed op deze derde hebben’. De minister laat weten dat tot 1 april 2014 de Inspecteur geen sancties zal opleggen als de eenheidsprijs inclusief ob niet wordt vermeld op een kassabon. Ondernemers moeten wel voor 1 januari volgend jaar bij de Inspecteur aangeven dat de aanpassingen niet bij hen op tijd kunnen plaatsvinden. De goedkeuring geldt alleen voor dit onderdeel van de kassabon, en niet voor de andere vereisten zoals opgenomen in artikel 44a van de landsverordening. Ook geldt per 1 oktober wel de verplichting om bij prijsaanduidingen (bijvoorbeeld op het schap) de prijs inclusief ob te vermelden.


Extra kosten

Volgens de VBC zou het nooit de intentie van de regering kunnen zijn om de ondernemers met extra kosten op te zadelen. Vandaar dat Behr in zijn brief tevens het verzoek had neergelegd om ‘uit pragmatische, efficiency- en kostenoverwegingen de huidige praktijk van ‘de goedgekeurde kassabon’ van toepassing te verklaren en de voorgestelde ‘wettelijke kassabon’ in te trekken’. Volgens de VBC krijgen zowel de consument als de fiscale autoriteiten met deze zogenaamde goedgekeurde kassabon ook alle informatie. Op deze ‘goedgekeurde’ bon staan de prijzen per product niet inclusief ob, echter staat er wel een inclusieve prijs op het totaalbedrag. Een ander punt dat volgens de VBC aandacht verdient is het feit dat de regering het voornemen heeft om het hele fiscale systeem te herzien. Het zou efficiënter zijn om in deze transitieperiode het huidige ‘goedgekeurde kassabonsysteem’ te hanteren totdat dit nieuwe stelsel is ingevoerd. “Hierna kan gewerkt en geïnvesteerd worden in een structureel nieuw wettelijk kassabonsysteem”, aldus Behr.

Jardim laat in een reactie per brief weten dat hij aan het verzoek om ‘de verplichting om de eenheidsprijs inclusief ob op een kassabon (tijdelijk) te laten vervallen’ niet tegemoet kan komen. Wettelijke vereisten kunnen niet zomaar terzijde worden geschoven, aldus de minister. Voor een definitieve andere regeling zou weer een wetswijziging nodig zijn. Daarbij is het volgens Jardim van groot belang dat de consumentenprijs vermeld wordt op de kassabon om zo bij de consument en bij belastingheffing duidelijkheid te verschaffen over de prijs van een product of dienst. Tenslotte zijn volgens de minister de extra kosten die komen kijken bij de aanpassingen, nooit een reden geweest om een afwijkende handelwijze, dus het vermelden van de eenheidsprijs exclusief ob, toe te staan.

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top