Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Meer overleg nodig over reorganisatie Point Blanche-gevangenis op St. Maarten

DINSDAG, 08 JANUARI 2013

DEN HAAG — De voortgangscommissie voor de Plannen van Aanpak voor St. Maarten pleit voor meer overleg tussen alle betrokkenen bij de reorganisatie van de Point Blanche-gevangenis. De commissie, onder voorzitterschap van Ronald Bandel, wil hiermee voorkomen dat de renovatie nog meer vertraging oploopt.

In de achtste voortgangsrapportage over de periode juli tot oktober gaat de commissie uitgebreid in op het plan van Justitie-minister Roland Duncan om gedetineerden tijdelijk onder te brengen op de eerste verdieping van het grenshospitium in Simpson Bay, zodat de gevangenis gerenoveerd kan worden. De commissie wijst op het gevaar dat deze nieuwe ruimte niet gebruikt zal worden voor het onderbrengen van de huidige gedetineerden maar vol zal stromen met nieuwe gevangenen, zoals ook eerder het geval was.

“Het mag niet weer gebeuren dat de renovatie straks niet kan starten, omdat de noodzakelijke ruimte in de Point Blanche-gevangenis niet kan worden vrijgemaakt. De commissie heeft krachtig aangedrongen op meer onderling overleg over het vermijden van dit onheil en daarover ook met de advocaat-generaal zeer nadrukkelijk van gedachten gewisseld. De advocaat-generaal heeft de commissie toegezegd aan het vrijhouden van de nieuwe celruimte mee te zullen werken”, aldus de commissie. De commissie adviseert Duncan om ook maandelijks over andere onderdelen van het plan van aanpak te overleggen met het Openbaar Ministerie en de korpschef.

Justice Park

In de voortgangsrapportage wordt ook ingegaan op de plannen voor een Justice Park, een complex met alle justitiële diensten en gevangeniscellen. “De commissie kan de strekking van dit initiatief niet overzien, doch gelet op de aanzienlijke kosten die hiermee gemoeid zijn en de staat van (de) begroting is het van vitaal belang verplichtingen voor een dergelijk project eerst aan te gaan als een deugdelijke meerjarige financiële onderbouwing aan ten grondslag ligt”, schrijft de commissie. Aan minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken wordt het verzoek gedaan om Duncan erop te wijzen dat zijn plannen niet ten koste mogen gaan van de afspraken in het kader van de ontmanteling.

Andere adviezen van de commissie hebben betrekking op de aanstelling van nieuw politiepersoneel en juristen voor de afdeling Juridische Zaken en Wetgeving en de aanleg van de infrastructuur voor de infodesk van de politie.

Minister Plasterk schrijft in een toelichting dat hij de voortgangsrapportage afgelopen december met premier Sarah Wescot-Williams en minister Duncan heeft besproken. Volgens Plasterk was Duncan nog op zoek naar alternatieve locaties om gevangenen tijdelijk onder te brengen en heeft hij toegezegd om de voortgangscommissie op de hoogte te houden van de plannen voor het Justice Park.

Share this page:
« Back
Back to Top