Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Meer inkomsten voor Arubaanse belastingdienst in 2012

VRIJDAG, 18 JANUARI 2013

ORANJESTAD — Vorig jaar september sloot de tweede grootste economische pijler van Aruba, raffinaderij Valero, haar deuren. Desondanks haalde de belastingdienst volgens de laatste cijfers 7 procent meer op in de maanden januari tot en met november (december is nog niet bekend) vergeleken met dezelfde periode in 2011. Dat is vooral te danken aan meer inkomsten uit de winstbelasting, accijnzen op sigaretten en bier, toeristenheffing en AZV-premies.

Amigoe beschikt over cijfers van de belastingontvangsten van september, oktober en november. In de periode januari tot en met september stegen de totale ontvangsten van het belastingkantoor, het douanekantoor en overige ontvangsten (zoals van de sociale premies) met 7 procent (71,5 miljoen florin) naar afgerond 1,05 miljard forin. In de periode januari tot en met oktober ging het om stijging van 8 procent (84,9 miljoen florin) vergeleken met dezelfde periode het jaar ervoor. In totaal haalde de belastingdienst afgerond 1,2 miljard florin op. En over elf maanden berekend, dus tot en met november waren vorig jaar de belastingontvangsten met 7 procent gestegen (87,2 miljoen florin) naar afgerond 1,4 miljard florin.

Winstbelasting

42 procent van alle ontvangsten heeft betrekking op het belastingkantoor. En de ontvangsten hiervan stegen voornamelijk doordat er meer winstbelasting werd geïnd in de bovengenoemde periodes. In de periode januari tot en met september stegen de ontvangsten van het belastingkantoor met 10 procent (40,4 miljoen florin) ten opzichte van 2011. In die periode haalde de belastingdienst namelijk 35 procent meer aan winstbelasting op ofwel 29,4 miljoen florin meer. Voor de periode inclusief oktober groeiden de totale ontvangsten van het belastingkantoor met 11 procent (49,5 miljoen florin) en opnieuw kwam dat vooral door 35 procent meer aan winstbelastinginkomsten (afgerond 34,6 miljoen florin extra). In de periode januari tot en met november zijn de totale ontvangsten van het belastingkantoor wederom gegroeid en dit keer met 9 procent (43,4 miljoen florin). De inkomsten uit de winstbelasting namen in die periode met 27 procent toe (afgerond 30,3 miljoen florin) naar een totaal van 142,5 miljoen florin.

Ten aanzien van winsten steeg ook de dividendbelasting fors (tot en met september 2012 met 46 procent; tot en met oktober met 77 procent; tot en met november met 98 procent), maar in bedragen is de opbrengst lager vergeleken met de winstbelasting. Het gaat om 10,2 miljoen florin dat de belastingdienst vorig jaar tot en met november ophaalde.

Share this page:
« Back
Back to Top