Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Meer dan 600 hiv-patiënten ‘dokken’ voor remmers in Suriname

16/05/2013

PARAMARIBO – Ruim zeshonderd behoeftige hiv-patiënten ontwijken de kosteloze medicatie van het virus. Van de geregistreerden moeten ruim tweeduizend hiv-patiënten de remmers innemen.

Echter komt slechts 70 procent hiervoor opdagen. Daarnaast zijn er ook nog hiv-patiënten die niet geregistreerd zijn, waardoor ook niet nagegaan kan worden of zij noodzakelijk remmers moeten gebruiken.

Monitoring en evaluation manager bij het ministerie van Volksgezondheid, Deborah Stijnberg, is blij met de groep die de noodzakelijkheid van het innemen van de medicatie inziet, maar streeft uiteraard ernaar meer patiënten te bereiken. Volgens Focal point van Nationaal Aids Programma (NAP) Sigrid Mac Donald is het niet alleen moeilijk om patiënten zover te krijgen aan de medicatie te beginnen, maar is het ook een enorme uitdaging hen te motiveren ermee door te gaan.

De redenen waarom cliënten het vertrouwen in de remmers opgeven verschillen. Sommige mensen zeggen er niet tegen te kunnen elke dag een pil in te nemen. Anderen stoppen met de medicatie, omdat zij door de tabletten eraan herinnerd worden dat zij besmet zijn. Enkele patiënten houden gewoon niet van medicatie, maar soms stopt men ook omdat men zich hiervoor schaamt. Mac Donald waarschuwt echter ervoor dat bij een te erge vorm van het virus, remmers niet meer helpen. “Dan is het helaas echt wachten op de dood”, treurt de medewerker van het NAP. Stijnberg vindt dat betrokkenen door hun omgeving gestimuleerd moeten worden de medicatie blijvend en op tijd in te nemen.

Conferentie

Tijdens een regionale conferentie in de Banquet Hall van Torarica de afgelopen drie dagen is dit aspect van hiv-bestrijding ter sprake gekomen. Verschillende Caricom-landen hebben hierbij gediscussieerd over het voorstel van de Wereld Gezondheidsorganisatie van de Verenigde Naties om in een eerder stadium te beginnen met het toedienen van hiv-remmers. Andere belangrijke onderwerpen waren: kinderen van besmette moeders beschermen bij geboorte en de steeds minder wordende fondsen voor de bestrijding van hiv.

Het thema was: “The expansion and sustainability of the hiv response in the Caribbean” en er hebben ruim zestig vertegenwoordigers uit verschillende landen geparticipeerd. De participanten zullen vervolgens in hun eigen land nagaan wat de mogelijkheden zijn voor het realiseren van het voorstel van de WHO en het vergaren van fondsen.-.

Bron: de Ware Tijd

Share this page:
« Back
Back to Top