Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Meer belasting overheid, geldhoeveelheid stijgt op Aruba

MAANDAG, 14 JANUARI 2013

ORANJESTAD — Volgens het laatste financieel-economische maandverslag van de Centrale Bank van Aruba kreeg de overheid vorig jaar meer aan belastingen binnen.

Het gaat om 12,1 procent meer afgezet tegen dezelfde maand in 2011. Dit is een bedrag van 8,8 miljoen florin en daardoor kreeg de overheid in oktober in totaal 81,3 miljoen florin aan belastingen binnen. De stijging kwam vooral door de ontvangsten uit de winst-, inkomsten- en overdrachtsbelasting die toenamen met 5,1 miljoen, 3,1 miljoen respectievelijk 1,1 miljoen florin. De omzetbelasting bbo steeg met 4 ton florin. De overheid kreeg wel iets minder binnen aan inkomstenprovisie, namelijk 3 ton florin minder.

Naast belastinginkomsten, heeft de overheid ook andere inkomsten, maar die daalde in oktober 2012 met 5,9 miljoen florin vergeleken met oktober 2011.

Geldhoeveelheid

De Centrale Bank registreerde in bovengenoemde maand verder een toename van de geldhoeveelheid met 19,4 miljoen naar afgerond 3,3 miljard florin. Dit vanwege een stijging van 122,6 miljoen florin in het netto binnenlands actief. Het netto buitenlands actief daalde echter in oktober met 103,2 miljoen florin.

De stijging van de geldhoeveelheid kwam vooral door toename van de binnenlandse kredietverlening. Die laatste heeft te maken met de daling van overheidsdeposito’s en stijging in de ontwikkelingsfondsen in de publieke sector. En doordat in de private sector het aantal bedrijfsleningen met 13,5 miljoen florin toenam. Er was overigens wel een daling van de consumentenleningen en ook werden er minder woonhypotheken afgesloten.

Share this page:
« Back
Back to Top