Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Medische Zending wil uitbreiding zorg West-Suriname

11/02/2013

NIEUW-NICKERIE – De Medische Zending (MZ) wil haar zorg uitbreiden naar het West-Suriname gebied. Deze organisatie is vorige week een samenwerking aangegaan met het Lachmipersad Mungra Streekziekenhuis Nickerie (LMSZN). De bedoeling is om eerstelijnszorg (huisartsen) en tweedelijnszorg (specialistenzorg) te bieden aan gemeenschappen in de dorpen Apoera, Section en Washabo. “Het ministerie van Volksgezondheid wil de zorg overal in het land hebben.

Daarom doen wij als zorginstelling er alles aan om onze diensten uit te breiden naar omliggende gebieden”, zegt Antoine Elias, algemeen directeur van het LMSZN. Hij is erg blij dat zijn organisatie via de MZ de kans krijgt om basisspecialisten naar het binnenland te brengen. “Dit is één van de redenen van onze samenwerking”, beweert Edward van Eer, directeur van de MZ. De directeur wil graag samenwerken met alle mogelijke organisaties die hetzelfde doel nastreven; namelijk het welzijn van de gemeenschappen in het binnenland.

De bedoeling is om de zorg steeds dichterbij de mensen te brengen. Volgens van Eer heeft zijn organisatie een aantal uitgangspunten. Eén daarvan is zorg bieden op basis van Primary Healthcare principes. De MZ telt 56 poliklinieken in het binnenland van waaruit er medische zorg wordt geboden aan de plaatselijke gemeenschap. “Natuurlijk kunnen wij niet op alle poliklinieken een arts plaatsen, maar we streven er wel naar”, zegt van Eer. Er zijn afspraken gemaakt met specialisten in Paramaribo om de verschillende locaties te bezoeken. “Maar hoe meer specialisten er zijn die zich committeren, hoe beter dit is voor de plaatselijke gemeenschap.”

De eerste missie wordt uitgevoerd op 22 maart en duurt een jaar. Daarna wordt er een evaluatieronde ingelast om na te gaan waar de nodige verbeteringen kunnen worden aangebracht.-.

Share this page:
« Back
Back to Top