Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Mannelijke verplegers hard nodig in Suriname

11/05/2013

Paramaribo – Hoewel er een lichte stijging is van het aantal mannelijke deelnemers, lijkt het verpleegkundige beroep nog iets vrouwelijks. Het Elsje Finck-Sanichar College, Covab, wil hier verandering in brengen. Daarom zal deze instelling in de toekomst een strategie bedenken om meer mannen te betrekken bij deze professie, zegt Gail Molijn, hoofdvoorlichter van de medische opleiding.

“Zowel vrouwen als mannen zijn hard nodig”, weet Molijn.

Het opleidingsinstituut organiseerde gisteren een activiteit waarbij zijn studenten middels sport en intellectuele spelletjes stilstonden bij de Dag der Verpleging, morgen. “Sport omdat we een gezondheidsinstelling zijn en intellectuele spelletjes omdat je theorie moet toepassen in de praktijk”, legt Molijn uit.

Alle afdelingen van het Covab worden onder een vergrootglas geplaatst. Het verpleegkundig onderwijs moet professioneler, zegt Molijn. In maart werd er een congres gehouden om de opleidingen voor medisch verzorgenden te moderniseren. “Hoogstwaarschijnlijk zullen we impopulaire maatregelen moeten treffen, maar die zijn voor een goed doel”, benadrukt Molijn. Ze hoopt dat het rapport in september af is.

Participatie

Ook in Nickerie is de Dag der Verpleging herdacht. “Verplegenden verdienen erkenning voor de waarde die zij toevoegen aan de organisatie”, stelt Ruben Seedo, verpleegkundig directeur van het Lachmipersaad Mungra Streekziekenhuis Nickerie (LMSZN).

Seedo herinnerde eraan dat de internationale beroepsvereniging van verpleegkundigen dit jaar de nadruk legt op de Millenniumdoelen 4, 5 en 6. Deze doelen gaan over het terugdringen van kindersterfte, het verbeteren van moederschapgezondheid, het bestrijden van hiv/aids, malaria en andere dodelijke infectieziektes. “Wij moeten ons als beroepsgroep bundelen en met andere soortgelijke organisaties samenwerken om de millenniumdoelen te bereiken”, hield Seedo zijn gehoor voor.

Inspiratie

Studeren aan het Covab is niet eenvoudig. Tot deze conclusie komen Esther Sawiradi en Rolano Jubithana. De 21-jarige Sawiradi is derde jaarstudent en wil verloskundige worden. “Ik hoop dat ze heel gauw in Moengo een ziekenhuis bouwen zodat ik thuis kan werken.”

Jubithana is ook 21 en wil óók verloskundige worden. Dat is zeker geen vrouwenberoep, verzekert hij. Deze student heeft via zijn pleegvader die werkte voor de Medische Zending, al vroeg kennisgemaakt met de verpleging. “Blijven inzetten en van het vak houden”, is waar hij voor gaat.

In het LMSZN werden Shimoennisa Kalidien, Riawattie Seelochan en Shaimoennissa Mohamed uitgeroepen tot respectievelijk verpleegkundige, verpleegkundigenassistent en ziekenverzorgende van het jaar.-.

Share this page:
« Back
Back to Top