Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Maagverkleiningen tijdelijk niet meer toegestaan op Curacao

ZATERDAG, 23 FEBRUARI 2013

WILLEMSTAD — Inspecteur van Gezondheidszorg Jan Huurman heeft met onmiddellijke ingang de drie ziekenhuizen van Curaçao laten weten dat zij geen enkele maagverkleinende operatie meer mogen uitvoeren tot nader order. De Inspectie heeft hiertoe besloten nadat zij een aantal klachten en andere signalen heeft ontvangen over complicaties na dit soort operaties. De meest recente melding betreft het overlijden van een relatief jonge persoon na een dergelijke ingreep.

Volgens Huurman is deze ernstige complicatie noch door de betrokken chirurg noch door het betrokken ziekenhuis aan de Inspectie gemeld. Een dergelijke complicatie, waarbij een patiënt komt te overlijden, moet terstond aan de Inspectie worden gemeld. De drie ziekenhuizen op Curaçao: het Advent Ziekenhuis, de Taamskliniek en het St. Elisabeth Hospitaal mogen geen van alle de komende twee maanden een maagverkleinende operatie inplannen. Hij besloot hiertoe doordat deze operatie in alle drie de ziekenhuizen door meerdere (algemene) chirurgen kan worden uitgevoerd. “Als je één ziekenhuis een aanwijzing geeft, dan zijn er andere plekken waar de operatie kan gebeuren”, legt Huurman uit. Voeren de ziekenhuizen toch deze ingrepen uit, dan laat hij het volledige OK-complex van de ziekenhuizen sluiten.

De Inspectie heeft slechts de wettelijke mogelijkheid om ziekenhuizen een aanwijzing te geven op basis van de zorg die wordt geboden. De mogelijkheid om aan individuele zorgbeoefenaars een aanwijzing op te leggen is op Curaçao niet aanwezig. De landsverordening beroepen in de gezondheidszorg, die dit wel mogelijk maakt, is nog steeds niet van kracht, legt Huurman uit. Hij heeft er dan ook bij minister Ben Whiteman van Gezondheid (PS) op aangedrongen om de wet zo snel mogelijk te publiceren. Dit geeft de Inspectie veel meer mogelijkheden om preventief op te treden.


Onderzoe
k

De Inspectie heeft een onderzoek ingesteld naar de indicatiestelling, complicaties en follow-up van maagverkleinende operaties, omdat het nu volgens Huurman onduidelijk is welke risico’s de betrokken patiënten op dit moment lopen. Het lijkt erop dat het eerder ingestelde onderzoek naar fraude onder medisch specialisten ook aan dit onderzoek wordt verbonden, zegt Huurman. “Er zijn signalen binnengekomen dat dit type operatie is uitgevoerd, terwijl een ander type operatie is geregistreerd en misschien zelfs gedeclareerd.”

Maagverkleinende operaties worden gebruikt als hulpmiddel tegen overgewicht. “Het probleem is dat de zorgverzekeraars deze alleen vergoeden onder strikte voorwaarden. Een toetsingscommissie buigt zich over de aanvraag. Pas als de commissie groen licht geeft wordt de operatie door de zorgverzekeraar vergoed. Het zou kunnen zijn dat deze operatie ondanks een afwijzing toch is uitgevoerd onder een andere naam”, legt Huurman uit.

Aanstaande dinsdag spreekt hij hierover met zorgverzekeraar SVB. Ook zal hij met de vereniging van medisch specialisten spreken en informatie opvragen bij alle drie de ziekenhuizen. Binnen twee maanden moet het onderzoek afgerond zijn.

Share this page:
« Back
Back to Top