A record of publications from the Dutch Caribbean and Suriname

Landsverordening tot vaststelling van de Begrotingen van de Ministeries 2017 Aruba

In overweging genomen hebbende:

dat het in verband met artikel V.12, eerste lid, van de Staatsregeling van Aru-ba noodzakelijk is de begrotingen van de ministeries van Algemene Zaken, Wetenschap, Innovatie en Duurzame Ontwikkeling, van Ruimtelijke Ontwik-keling, Infrastructuur en Integratie, van Toerisme, Transport, Primaire Sector en Cultuur, van Economische Zaken, Communicatie, Energie en Milieu, van Volksgezondheid, Ouderenzorg en Sport, van Sociale Zaken, Jeugd en Ar-beid, van Onderwijs en Gezin, van Justitie, en van Financiën en Overheids-organisatie, voor het dienstjaar 2017 bij landsverordening vast te stellen;

Heeft, de Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg der Staten, vast-gesteld onderstaande landsverordening:

Download PDF
Share this page:
« Back
Back to Top