A record of publications from the Dutch Caribbean and Suriname

Landsverordening afwikkeling Sociale Zekerheidsschulden Aruba (AB2016 no. 32)

LANDSVERORDENING van 20 juni 2016 houdende afwikkeling van een aantal sociale zekerheidsschulden en tot wijziging van een viertal landsverordeningen, mede met het oog op de verbetering van misslagen en tot uitbreiding van de toepassingstermijn van de Landsverordening van 15 augustus 2007 (AB 2007 no. 73) tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek van Aruba, de Landsverordening ziekteverzekering (AB 1993 no. GT 24) en de Landsverordening ongevallenverzekering (AB 1996 no. GT 26)

Download PDF
Share this page:
« Back
Back to Top