Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Laboratorium Curaçaos hoofdziekenhuis zoekt aansluiting bij internationale kwaliteitseisen

DINSDAG, 09 APRIL 2013

WILLEMSTAD — Het laboratorium van het St. Elisabeth Hospitaal (Sehos) wil vooruitlopend op de wettelijke verplichting het accreditatielogo voor medisch laboratoria voeren. Het laboratorium zal binnenkort hiervoor een aanvraag doen bij de Nederlandse Raad voor Accreditatie voor de ISO 15189 normering. Dat zegt Nasser Ajubi, hoofd van het Sehos-laboratorium.

Wim Huisman, die lid is van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde, begeleidt het Curaçaose laboratorium tijdens dit accreditatieproces. Huisman was een van de pioniers in Nederland op het gebeid van het opstellen van essentiële criteria met betrekking tot het kwaliteitssysteem in medische laboratoria. Bovendien is hij bekend met de Curaçaose situatie. In het verleden heeft hij op het eiland gewerkt, vertelt Ajubi.

Het laboratorium moet nog een formeel accreditatieverzoek indienen bij de Raad voor Accreditatie. Binnen een week verwacht Ajubi alle documentatie waaronder het kwaliteitshandboek en informatie over het Sehos-lab te kunnen verzenden. “Als dat eenmaal ontvangen is in Nederland wordt er gekeken of we ontvankelijk zijn voor een fysiek onderzoek van de Raad om in aanmerking te komen voor het kwaliteitskeurmerk”, zegt Ajubi.

In het Sehos-laboratorium worden testen uitgevoerd aan de hand van normen of volledig gevalideerde eigen methoden. De testen hebben, waar mogelijk, plaatsgevonden op basis van herleidbare standaarden. Laboratoria die het accreditatielogo mogen voeren, hebben bewezen dat ze testen uitvoeren met een hoge mate van zekerheid en volgens de gerefereerde standaarden of volledig gevalideerde eigen methode.

Ajubi: “Als je kijkt naar de laboratoriumgeneeskunde, zeker binnen een ziekenhuis, dan speelt deze een cruciale rol in het hele behandelingsproces van de patiënt. Door het hebben van een kwaliteitskeurmerk kunnen we de kwaliteit van onze resultaten borgen op een aantoonbare manier.” Patiënten komen onder andere in aanraking met de afdeling laboratoriumgeneeskunde via de Prikpoli waar bloed wordt afgenomen voor bloedonderzoek bij patiënten.

“Voor 99 procent van onze testen zullen we accreditatie aanvragen”, vertelt het hoofd van het Sehos-lab. Er is al een wet die door voorgaande regeringen is aangenomen waarin staat dat medisch laboratorium aan kwaliteitseisen moeten voldoen. Drie jaar geleden heeft het platform van laboratoria gezamenlijk gekozen voor deze norm. Het besluit is echter nog niet gepubliceerd. “Uiteindelijk wordt het wel een vereiste”, zegt Ajubi. “Kwaliteit is een continu proces. Het houdt niet op bij het verkrijgen van de accreditatie, je moet kunnen aantonen dat je het kunt naleven.”

Share this page:
« Back
Back to Top