Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Laatste waarschuwing voor Advent Ziekenhuis op Curacao

ZATERDAG, 01 DECEMBER 2012

WILLEMSTAD — Het Advent Ziekenhuis heeft ondanks het verbod van de Inspectie voor de Volksgezondheid toch een keizersnede uitgevoerd. Volgens de Inspectie was de gynaecoloog in de gelegenheid de zwangere patiënt tijdig door te sturen naar een ander ziekenhuis, maar heeft hij dit nagelaten. Deze overtreding leverde het ziekenhuis gisteren een laatste waarschuwing op. Een volgende overtreding van het verbod op geplande keizersneden kan leiden tot sluiting van het gehele OK-complex.

‘Ongeplande keizersneden in het beloop van een eerder normale bevalling’ dienen als calamiteit terstond aan de Inspectie te worden gemeld. Volgens inspecteur Jan Huurman is de keizersnede onlangs bij een zwangere vrouw met een belaste voorgeschiedenis uitgevoerd en was er dus geen sprake van een normale bevalling. Naast de relatief hoge leeftijd (39 jaar, eerste zwangerschap) waren er enige dagen voor de uiteindelijke bevalling en keizersnede al tekenen van problemen bij de foetus. Met andere woorden: het was verre van een ‘eerder normale bevalling’, schrijft Huurman in een brief aan de ziekenhuisleiding. Volgens de inspecteur had de betrokken gynaecoloog zich derhalve moeten realiseren dat de kans op een keizersnede bovengemiddeld was, en had hij voorafgaand aan de inleiding de zwangere moeder moeten doorverwijzen naar het St. Elisabeth Hospitaal.

Op grond van deze constatering heeft de Inspectie het Advent Ziekenhuis een laatste waarschuwing gegeven. Een volgende overtreding van het verbod op geplande keizersneden kan leiden tot sluiting van het gehele OK-complex. “Ondanks het feit dat de bevalling goed is verlopen, heeft het ziekenhuis een risico genomen dat onnodig was”, zegt Huurman.

Bezwaar

Het Advent Ziekenhuis heeft een bezwaarschrift ingediend tegen de aanwijzing van de Inspectie. Het bezwaar heeft echter geen opschortende werking. Het opgelegde verbod op geplande (niet onverwachte) keizersneden blijft onverminderd van kracht. Ziekenhuizen mogen slechts een geplande sectio caesarea (keizersnede) uitvoeren als ze over een serieuze kinderafdeling beschikken met kinderartsen die 24 uur aanwezig zijn. Deze ontbreken in het Advent Ziekenhuis. Als alternatief moeten deze operaties in het St. Elisabeth Hospitaal uitgevoerd worden.

Share this page:
« Back
Back to Top