Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Krappe begrotingsmiddelen op in Suriname

DE WARE TIJD:

27/11/2012

PARAMARIBO – Verschillende ministeries waaronder Handel en Industrie (HI), Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) en Transport Communicatie en Toerisme (TCT) kunnen al maanden geen uitgaven doen voor beleids- en of apparaatskosten. Het geld dat hiervoor was opgebracht is reeds op. Om toch nog geld uit te kunnen geven hebben de ministeries een suppletoire begroting nodig. Maar die moet door Financiën beoordeeld en door De nationale Assemblee goedgekeurd worden.

HI-minister Raymond Sapoen, bevestigt desgevraagd aan dWT dat zijn ministerie “al maanden rood” staat. Al ruim vier maanden kan de huur voor de panden waarin het ministerie is gevestigd, niet voldaan worden. Ook kan er geen brandstof worden aangeschaft voor de verschillende diensten. Onder meer de Economische Controle Dienst is één van de afdelingen die vanwege deze situatie niet optimaal kan functioneren. “Ik bevestig dat dit een nijpend probleem is op dit moment waarmee Handel en Industrie zit”, laat Sapoen optekenen.

Financiën

De minister geeft de oorzaak van dit probleem in een zin aan: zijn ministerie heeft op de begroting van 2012 weinig middelen voor materiële kosten ontvangen. Medio dit jaar waren deze gelden reeds op. “In tegenstelling tot andere ministeries zit ik wat beleidsmaatregelen betreft goed. Ik heb een realisatie van ruim 95 procent. Maar ik zit al maanden vast wat de materiële kosten betreft. Ik hoef geen extra geld, als ik maar wat geld kan verschuiven en daarmee de materiële kosten veilig kan stellen zodat de diensten verder kunnen.” Ook voor het verschuiven van posten op de begroting heeft Handel en Industrie toestemming van het parlement nodig.

Voorstel

Handel en Industrie heeft op dit moment ruim SRD 900.000 nodig om de materiële kosten te kunnen dekken voor de rest van dit jaar. Sapoen zegt daartoe reeds een voorstel bij Financiën te hebben ingediend. Het wachten is nu op een antwoord van het ministerie. Hoewel het een lange weg kan worden om aan die extra financiële middelen te komen, hoopt de bewindsman dat het snel rond is. Anders is hij van één ding zeker: “Handel en Industrie gaat dan geen gouden kerst tegemoet.” Zeker niet voor de medewerkers. Want de Owruyari-viering en de kerstuitgaven voor het personeel kunnen dan niet bekostigd worden. Als de stukken door Financiën zijn behandeld, moet het parlement nog een besluit nemen. “We hebben die voorstellen nog niet onder ogen gehad”, zegt assembleelid Henk Ramnandanlal (MC/ Palu). Daarom wil hij nog geen commentaar geven.

Share this page:
« Back
Back to Top