Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Basis Ziektenkosten Verzekering dekt kosten voor de huisarts, specialisten, para-medische zorg en tandartsenzorg op Curaçao

VRIJDAG 25 JANUARI 2013 WILLEMSTAD —

De Staten heeft woensdag de wet Basis Ziektenkosten Verzekering (BZV) aangenomen. Het zorgpakket dekt onder andere kosten voor de huisarts, specialisten, para-medische zorg en tandartsenzorg. Het orgaan dat dit basispakket gaat uitvoeren is de Sociale Verzekerings Bank (SVB).

Daarnaast worden ook kosten voor kunst- en hulpmiddelen, apotheek kosten, gerelateerde zorg voor een bevalling, vroedvouw, zorg in het buitenland (die in eigen land niet kan worden gegeven) en thuiszorg in het pakket opgenomen. Om gebruik van de zorg te kunnen maken moet men zich identificeren met een verzekeringspasje dat wordt uitgegeven door de SVB. De overheid gaat op korte termijn meer informatie verspreiden over het zorgpakket.

Fonds
Om de kosten voor de basisverzekering te kunnen dekken wordt een fonds ingesteld. De Centrale bank van Curaçao en Sint Maarten gaat toezicht houden op het beheer van deze fonds. De belastingdienst zal worden belast met de zogenaamde heffing en inning van de premies.

Ambtenaren
Aangezien de regering niet tot een overeenkomst is gekomen met de vakbonden in CGOA, heeft de regering de wet voor de BZV opgesteld zonder de groep ambtenaren in te lijven. De wet eist dat de regering een overeenkomst moet hebben voor de vakbonden voordat ambtenaren deel kunnen uitmaken van de verzekering, aangezien de wet gevolgen voor de rechtspositie van de ambtenaren heeft. Voorlopig zullen de ambtenaren dus niet onder de huidige wet vallen. De regering wil zo snel snel mogelijk tot een overeenkomst komen met deze groep.

 

 

 

Share this page:
« Back
Back to Top