Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Korpsleidingen aan het vergrijzen in Suriname

DE WARE TIJD:

07/01/2013

PARAMARIBO – De vergrijzing bij de leiding van de korpsen die ressorteren onder het ministerie van Justitie en Politie (Juspol) baart niet alleen de korpsleidingen zorgen, maar ook Juspol-minister Edward Belfort. Het Korps Politie Suriname (KPS), het Korps Brandweer Suriname (KBS), het Korps Penitentiaire Ambtenaren (KPA) alsook de Beveiligings- en Bijstandsdienst Suriname (BBS) hebben een top die de leeftijd van vijftig al bereikt heeft, terwijl bij de meeste korpsen de opvolging door jongeren niet veiliggesteld is.

De minister bevestigt de veroudering van de korpsen. Als oplossing voor dit probleem ziet de bewindsman een horizontale instroom van kader. Belfort vreest als het probleem niet duurzaam en adequaat wordt aangepakt, het verouderingsprobleem zal voortduren.

Volgens de bewindsman heeft de bond bij BBS gevraagd om een kaderopleiding. De minister is ervan overtuigd dat met regelgeving deze opleiding een kans van slagen heeft. “Het KPS erkent het probleem. De kaderopleiding van de politie is al in de startblokken. De politie is voortvarend geweest”, weet de justitietopman.

KPS

Bondsvoorzitter van de politie, Robby Ramjiawan, bevestigt het probleem, maar geeft aan dat uiterlijk maart en niet later dan april de kaderopleiding van de politie van start gaat.

Dertig aspirant juristen zullen volgens de bondsvoorzitter de inspecteuropleiding van het KPS volgen. Ook worden bijkans zeventig toegelaten tot de onderinspecteuropleiding. Hoewel de kaderopleiding bij de politie zal aanvangen, kijken penitentiaire ambtenaren reikhalzend uit naar een hoger kaderopleiding.

PA

Gustaaf Gallant, Bondsvoorzitter van de Penitentiaire Ambtenaren (PA), is niet te spreken over de veroudering die zich volgens hem niet alleen in de top voordoet, maar ook in de onderste laag van het korps.

Volgens Gallant is de verloedering aan de onderkant het gevolg van het werven van rekruten die ver boven de leeftijdsgrens van 28 jaar zijn. “Het reglement van het KPA schrijft voor dat groentjes niet jonger dan 18 jaar en niet ouder dan 28 jaar mogen zijn.” Galant zegt datrekruten tussen de 30 en 35 jaar op een slinkse manier zijn toegelaten. “De bond is ook niet gekend bij de werving”, klinkt Gallant misnoegd.

KBS

Evenalsde bondsvoorzitters van de KPS en KPA, heeft ook John Seedorf, voorzitter van de brandweerbond en de bond bij BBS naar zijn zeggen meerdere malen op een verticale instroom gewezen. “Sollicitanten op middelbaar niveau moeten doorstromen tot hoger kader.

Mensen denken bij de brandweer dat ze eeuwig leven hebben en zijn bang voor concurrentie”, bijt Seedorf van zich. Over de BBS heeft de bondsman een goed gesprek gehad met de minister. Seedorf spreekt van een betere werkrelatie met de BBS dan de brandweer. “Er is stilstand bij de brandweer.”.-.

Share this page:
« Back
Back to Top