Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Korps Politie Caribisch Nederland krijgt versterking van agenten uit Aruba

MAANDAG, 22 APRIL 2013

KRALENDIJK — Het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) krijgt met onmiddellijke ingang versterking van zes politieagenten uit Aruba. Gezaghebber Lydia Emerencia heeft een officieel bijstandsverzoek ingediend bij minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie, dat onmiddellijk is ingewilligd.

De kosten zullen ook door het ministerie worden gedragen. Dat werd vrijdag meegedeeld in een gezamenlijke persconferentie van de gezaghebber en het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN).

De versterking uit Aruba, de eerste vier agenten komen vandaag al aan, is vooral bedoeld om meer blauw op straat te krijgen, zodat er meer veiligheidspatrouilles op straat zullen zijn. Het korps op Bonaire beschikt op dit ogenblik niet over voldoende mankracht om die patrouilles te bemannen. “Zij gaan extra patrouilles vormen met het personeel de basispolitiezorg van KPCN. Volgens Korpschef Jan Rooijakker beoogt deze maatregel om het veiligheidsgevoel van de burgers terug te brengen, overvallen te voorkomen en de pakkans van de daders te vergroten.

 

Geduld

Ondertussen wordt door het hele korps hard gewerkt om de zaken van de overvallenreeks van de afgelopen weken op te lossen, verzekert Rooijakker.

De afdeling Opsporingen werkt er hard aan. Rooijakker: “De aanhoudingen laten op zich wachten. Dat duurt nog even, maar ik heb goede hoop dat wij ze gaan oplossen.”

Hij vraagt geduld van pers en publiek. Volgens Rooijakker zijn er voldoende opsporingsindicaties aanwezig waardoor de rechercheurs verder kunnen met het onderzoek. Er zijn zes rechercheurs fulltime bezig met de zaken, maar daarnaast is het hele korps er ook bij betrokken, zij het niet constant. Ook is men bezig met forensische opsporing.

Het korps krijgt ook bijstand van een analist van de Koninklijke Marechaussee. Het in kaart brengen van de zaken en het analyseren daarvan vraagt tijd. Rooijakker zegt er alle vertrouwen in te hebben dat dat zaken worden opgelost.

 

Statuut

Het verzoek is door Emerencia gedaan vanuit haar verantwoordelijkheid als gezaghebber voor de openbare orde en veiligheid. Zij zegt tot haar besluit te zijn gekomen in overleg met de leiding van KPCN.

Het bijstandsverzoek is gebaseerd op artikel 36 van het Statuut en is direct gericht aan de minister van Veiligheid en Justitie. Zij heeft uitgelegd dat voor deze weg is gekozen, omdat het een kortere procedure is dan de procedure op grond van de Veiligheidwet BES. Daarvoor heeft zij advies gekregen van het ministerie.

 

Tips

Voorlopig komt bijstand alleen uit Aruba. Later zal worden bezien of ook Curaçao zal worden gevraagd. Voorlopig heeft Curaçao zelf de handen vol, aldus Rooijakker.

De bijstand is voor twee maanden en zal indien nodig worden ingekort, maar verlenging behoort ook tot de mogelijkheden.

De bijstand is voorlopig alleen gevraagd in Aruba. “Wij zijn daarmee begonnen. Als Aruba nee had gezegd, waren ook de andere delen van het koninkrijk gevraagd. De taal heeft daarbij een grote rol gespeeld”, aldus Rooijakker.

Volgens Rooijakker wordt al veel gebeld door het publiek en zitten er goede tips tussen. Toch deed hij opnieuw een dringend beroep op het publiek om de politie nog meer te helpen aan informatie. Dit kan op verschillende manieren via diverse telefoonnummers. Ook via de anonieme tiplijn. Hij garandeert daarbij de anonimiteit van tipgevers.

Share this page:
« Back
Back to Top