Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Korps Politie Aruba: ‘Altijd bericht bij niet behandelen aangifte’

VRIJDAG, 01 FEBRUARI 2013

ORANJESTAD — Burgers die aangifte doen bij de politie, krijgen voortaan schriftelijk bericht wanneer hun aangifte niet verder wordt behandeld. Het wel of niet verder behandelen van een aangifte is een besluit van het Openbaar Ministerie (OM).

Dat werd duidelijk tijdens een persconferentie van de politie vanochtend op het hoofdbureau van politie in Macuarima, Santa Cruz. Burgers krijgen van het Korps Politie Aruba (KPA) een brief, namens het OM, met daarin de mededeling dat hun aangifte niet verder kan worden behandeld. Deze brief wordt met een politiebode bij de benadeelde partij thuisbezorgd. Commissaris Vanessa Kock, hoofd van de recherchediensten, kan niet zeggen binnen welke termijn een burger bericht krijgt als zijn aangifte niet wordt behandeld. “We hebben daar interne richtlijnen voor, maar die willen we niet publiek maken.” Wel verzekert ze dat het geen kwestie van maanden of weken is, maar dagen. Deze nieuwe beleidsregel gaat vandaag in. Alle aangiftes die vanaf vandaag bij de politie worden gedaan, krijgen een schriftelijke follow-up wanneer het OM besluit om de zaak niet verder te onderzoeken of vervolgen.

Reden voor het nieuwe beleid is klachten uit de samenleving. Burgers weten vaak niet wat er met hun aangifte gebeurt, zegt Kock. “Mensen hebben het idee dat hun aangifte is vergeten. Maar dat is zeker niet het geval.” Zelfs als er besloten wordt dat een aangifte op dit moment niet tot verdere acties kan leiden, blijft het dossier bewaard en kan er bij het beschikbaar komen van nieuwe informatie of een gerelateerde aangifte opnieuw naar gekeken worden. “Dat kan tot jaren na de eerste aangifte.” De politie wil met deze maatregel hun dienstverlening verbeteren.

Officiële aangifte

Kock vertelt dat onder burgers nog altijd het idee leeft dat bij aangifte van bijvoorbeeld inbraak altijd iemand van de recherche naar het betreffende huis moet en moet praten met slachtoffers. Dat is niet het geval. Ook de geüniformeerde politie kan eenvoudige aangiftes zoals inbraak en autodiefstal aannemen. Ze verduidelijkt verder dat een klacht iets anders is dan een aangifte. “Als iemand naar het bureau komt met een verhaal en een klacht, dan is dat nog geen aangifte.” Een aangifte moet altijd opgetekend worden in aanwezigheid van een agent en ondertekend worden door de aangever. Dan pas is het een echte aangifte en kan de politie verdere actie ondernemen. “Veel aangiftes blijven op het politiebureau liggen omdat de aangever niet komt tekenen.” Volgens de wet moeten aangiftes getekend zijn zodat het proces verder kan gaan, aldus Kock. Overigens kan de politie bij acute zaken natuurlijk wel direct optreden.

24×7

Aangifte doen moet bij elk politiebureau kunnen. Dat verzekert Kock desgevraagd aan Amigoe. Er moet altijd een agent piketdienst hebben die de aangifte kan opnemen. Wel kan het soms handiger zijn, in verband met onderzoek, om de aangifte op een later tijdstip te doen. Maar het mag dus niet zo zijn dat een burger met een aangifte bij het politiebureau komt en weer wordt weggestuurd, aldus commissaris Kock. Dit is overigens geen nieuw beleid, maar daar wordt in het kader van de verbetering van de dienstverlening naar de burger wel meer nadruk op gelegd nu.

Share this page:
« Back
Back to Top