Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Joe Alcalá waarnemend inspecteur-generaal voor de Volksgezondheid op Curacao

WOENSDAG, 02 JANUARI 2013

WILLEMSTAD — Joe Alcalá (49) vervangt per vandaag Ben Whiteman als inspecteur-generaal bij de Inspectie voor de Volksgezondheid. Dat bevestigt de kersverse minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) aan de Amigoe. Alcala werkt onder andere als beleidsmedewerker bij het ministerie van GMN, is huisarts en bekleedt de functie van medisch adviseur bij de ambulancedienst.

Alcalá zal voor de duur van het transitiekabinet leiding geven aan de Inspectie voor de Volksgezondheid. Het kabinet is maandag aangetreden voor zes maanden. Whiteman bekleedt zijn ministerspost voor de partij Pueblo Soberano.

Net zoals er een beroep is gedaan op Whiteman is er een beroep gedaan op Alcalá om te helpen. In een telefonisch interview geeft Alcalá aan dat het nog prematuur is om over prioriteiten binnen de Inspectie te praten, wel zegt hij dat het zijn taak is de continuïteit van de dienst te waarborgen. “De laatste tijd heeft de Inspectie gezondheidzorg te kampen gehad met een tekort aan personeel. Dat is tijdelijk opgelost met het aantrekken van inspecteur Jan Huurman. Formeel zitten we nog steeds met een tekort.” Het oplossen van het personeelstekort ligt op het bord van de waarnemende Inspecteur-Generaal.

Naast de tak Gezondheidszorg zijn er ook de afdelingen Geneesmiddelen, Gezondheidsbescherming en Milieu en Natuur binnen de Inspectie. Deze takken moeten ook versterkt worden en meer voor het voetlicht treden. Alcalá: “Liever willen we helemaal niet in de picture treden.” De Inspectie draagt zorg voor de handhaving van wet- en regelgeving op geneesmiddelenvoorziening, gezondheidszorg, gezondheidsbescherming en milieu en natuur. “Jammer genoeg houdt niet iedereen zich aan de regels”, zegt Alcalá.

Huurman die vorig jaar augustus voor een periode van vier maanden bij de Inspectie aan de slag ging heeft de zichtbaarheid van de dienst enorm vergroot. Meerdere gezondheidsinstellingen zijn door hem onder verscherpt toezicht gesteld. Vlak voor het nieuwe jaar werd zijn contract weer met vier maanden verlengd. Morgen komt hij weer terug uit Nederland. Vrijdag wordt hij op het werk verwacht.

CV

Alcalá is geboren op Curaçao en studeerde medicijnen in Groningen. Hij werkte bij het St. Elisabeth Hospitaal en was vanaf 1992 als huisarts en beleidsmedewerker perinatale zorg betrokken bij GGD. Sinds 10-10-‘10 is hij beleidsmedewerker bij het ministerie van GMN en bekleedt hij de functie van medisch adviseur ambulancezorg. Daarnaast werkt hij als huisarts en is betrokken bij het Rode Kruis en Citro.

Share this page:
« Back
Back to Top