A record of publications from the Dutch Caribbean and Suriname

Jaarverslag Opleidingsinstituut Rechtshandhaving en Veiligheidszorg Curacao 2016

Het Opleidingsinstituut Rechtshandhaving en Veiligheidszorg blikt terug op het jaar 2016 in hun jaarverslag.

Organisatie
Het jaar 2016 was een bijzonder jaar voor het Opleidingsinstituut voor Rechtshandhaving, openbare orde en veiligheidszorg (ORV). In het jaar 2016 hebben we na een intensief intern beleidstraject ons
• meerjarenbeleidsplan 2016-2018,
• kwaliteitsbeleidsplan en
• communicatieplan opgesteld.

Personeel
Door een nog steeds groot te kort aan personeel, een bijna volledig afgeslankt MT en een aantal grote en intensieve trajecten was de werkdruk nogmaals erg hoog. Echter kunnen we met heel veel voldoening het resultaat van de extra inspanningen zien.

Bedrijvsvoering

Financiën
Na een groot aantal jaren waarin ons instituut te maken heeft gehad met een zeer gering opleidingsbudget voor hetgeen wij voor onze klanten moeten realiseren, is door het vrijkomen van middelen van Usona eind 2015 mogelijk geweest om in 2016 een aantal zeer belangrijke trajecten voor de Politie en Justitie te kunnen realiseren.

Huisvesting
Helaas is voor wat betreft de huisvesting van ons Opleidingsinstituut de situatie in het jaar 2016 status quo. Ondanks dat iedereen de noodzaak inziet voor het realiseren van goed en gedegen huisvestingsvoorzieningen voor het ORV om zodoende een hoog kwaliteit van onze diensten te kunnen garanderen zijn de nodige middelen om dit te kunnen realiseren ook in het jaar 2016 niet beschikbaar gesteld.

Mijlpaal
Na twee jaar nauw te hebben gewerkt aan de noodzakelijke eisen, hebben we de erkenning van onze opleidingen door de Minister van Onderwijs ontvangen.

Het complete jaarverslag is beschikbaar onder deze knop:
Download PDF
Aantal pagina’s 24 • Taal Nederlands • Land Curacao

Bron: Opleidingsinstituut Rechtshandhaving en Veiligheidszorg
Tags: justice & law enforcement, ministerie van justitie, financien, justitie, politie, begroting, curacao, jaarverslag, plan

Share this page:
« Back
Back to Top