A record of publications from the Dutch Caribbean and Suriname

Jaarverslag 2015 van de Ombudsman van Curacao

Een groot deel van de klachten die bij de Ombudsman worden ingediend wordt doorgaans opgelost door middel van een interventie bij de ambtelijke organisatie van de overheid. De interventie vindt over het algemeen telefonisch en/of via e-mail plaats en is er voornamelijk op gericht om een snelle en praktische oplossing te vinden voor mogelijke knelpunten waarmee de rechtzoekende burger zit. In sommige gevallen kiest de Ombudsman ervoor om de formele weg te bewandelen en om zijn conclusies en aanbevelingen in een rapport of zorgbrief vast te leggen. Dit hoofdstuk bevat een kort overzicht van deze formele aanbevelingen en conclusies van de Ombudsman gevolgd door de reactie van het desbetreffende bestuursorgaan.

Download PDF
Share this page:
« Back
Back to Top