Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Inwerkingtreding belastingverdrag Aruba – Frankrijk

Nieuwsbericht Rijksoverheid | 26-03-2013

Op 1 april 2013 treedt in werking: het Tax Information Exchange Agreement (TIEA) tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Aruba, en de regering van de Franse Republiek inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen.

Het verdrag bevat bepalingen over onder meer het uitwisselen van fiscale gegevens die relevant zijn voor het heffen van belastingen en invorderingen, alsmede voor het opsporen en vervolgen van fiscale vergrijpen.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederland, geldt het verdrag alleen voor Aruba.

Share this page:
« Back
Back to Top