Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Interparlementair Koninkrijksoverleg wil aan tafel met alle partijen gezondheidszorg

DONDERDAG, 07 MAART 2013

ORANJESTAD/DEN HAAG — Bij samenwerking in de gezondheidszorg zijn zoveel partijen betrokken dat het beter is om een grote Koninkrijksconferentie over het complexe onderwerp te houden, inclusief de deelname van Curaçao. Dit voorstel van het Arubaanse onafhankelijke Statenlid Mervin Ras, voorzitter van de commissie gezondheidszorg, kreeg woensdag de steun van alle delegaties tijdens het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO).

Ras constateert dat de samenwerking met Nederlandse instellingen en met de Pan American Health Organization eigenlijk beter verloopt dan de samenwerking tussen de overheden van Aruba, Curaçao, St. Maarten en Nederland. Als voorbeeld noemde ze de oude afspraak tussen Curaçao en Aruba om zich op één terrein te specialiseren, hetzij oncologie of cardiologie, zodat patiënten onderling uitgewisseld konden worden. De plannen voor een cardiologisch centrum in San Nicolas sneuvelden echter door politieke onenigheid en Curaçao wil inmiddels beide expertises aanbieden in het nieuwe ziekenhuis. Het Arubaanse onafhankelijke Statenlid Booshi Wever – die voorheen als minister van Volksgezondheid het cardiologisch centrum wilde realiseren – merkte op dat de apparatuur voor het cardiologisch centrum inmiddels ligt weg te roesten.

Ras stelde daarom voor om een grote conferentie te houden, waar niet alleen overheden, maar ook particuliere zorginstellingen en verzekeraars over samenwerking praten. Eerste Kamerlid Ruard Ganzevoort (Groen Links) noemde ook patiëntenorganisaties als een belangrijke partner. “Het zou goed zijn als onze regeringen bij elkaar komen, want het terrein gezondheidszorg is erg breed. De Gezondheidsraad zou dit kunnen voorbereiden”, zei Ras, die expliciet ook Curaçao uitnodigde om mee te doen. De Curaçaose delegatie maakte immers geen deel uit van de werkgroep gezondheidszorg, omdat de Statenleden tijdens het vorige IPKO besloten dat gezondheidszorg een autonome aangelegenheid is en de opbouw van Curaçao bovendien veel tijd vergde. Statenlid Humprey Davelaar verzekerde de andere delegaties echter dat Curaçao weer volop deelneemt en vroeg ook aandacht voor samenwerking in de bijscholing van huisartsen en een onderzoek naar fouten in de gezondheidszorg.

Ras zei vooraf aan de werkgroep overigens al met een voorstel te komen die was afgestemd met haar Curaçaose collega’s. Op Aruba bereidde ze bovendien ook een stuk voor in de vaste Statencommissie die over zorg gaat. Met inbreng van alle belanghebbenden uit de zorgsector en feedback van de minister van Volksgezondheid, was de conclusie opnieuw getrokken dat op de eilanden verschillende specialismen zouden moeten komen die vervolgens uitgewisseld kunnen worden.

Tweede Kamerlid Madeleine van Toorenburg (CDA) stelde tot slot voor om een kwartiermaker te benoemen, die de Koninkrijksconferentie over gezondheid voorbereidt. Ze noemde de naam van partijgenoot en voormalig Tweede Kamerlid Bas Jan van Bochove, terwijl de Arubaanse delegatievoorzitter Rene Herdé juist Mervin Ras als een geschikte kandidaat zag. De wens voor het houden van een gezondheidsconferentie zal onderdeel uitmaken van de IPKO-besluitenlijst.

Uitbreiding St. Maarten

St. Maarten vroeg nog specifiek om hulp voor het uitbreiden van het St. Maarten Medical Center. “Strategisch en geografisch is St. Maarten de beste locatie voor patiënten van Saba en St. Eustatius, maar om een uitbreiding te realiseren hebben we financiering nodig. Ik kijk beleefd naar de delegatie van Nederland om ons hiermee te helpen,’’ aldus onafhankelijk Statenlid Lloyd Richardson, die een bedrag van 30 miljoen gulden noemde. Eerste Kamerlid Marijke Linthorst (PvdA) vroeg of St. Maarten ook niet zelf actie kan ondernemen door inkomsten uit medisch toerisme te gebruiken voor de financiering van de gewone medische zorg. Richardson zei dat dit weliswaar het streven is, maar dat hier zoveel partijen bij betrokken zijn dat het lange tijd kan duren. Ook benadrukte hij dat St. Maarten niet direct om geld vraagt, maar om een bemiddeling bij het afsluiten van een voordelige lening.

Share this page:
« Back
Back to Top