Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank leent regering Bouterse US$ 100 miljoen in 2012

19/01/2013

PARAMARIBO – De regering-Bouterse/Ameerali heeft in 2012 haast honderd miljoen US dollar aan leningen kunnen binnenhalen van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) als onderdeel van een meerjarenplan 2011-2015. Tegen de volgende verkiezingen in 2015 zal de regering 300 miljoen US dollar hebben geleend onder soepele voorwaarden met een gemiddelde looptijd van twintig jaar.

“Waar het geld aan wordt besteed is cruciaal. Als het alleen om allerlei sociale projecten gaat, is de vraag waar we mee bezig zijn. Er moet liever direct of indirect worden geïnvesteerd in verhoging van de productie en export om meer inkomsten te genereren”, zegt financieel deskundige Anthony Caram desgevraagd. Het weggedeelte van Meerzorg naar Albina is daar een goed voorbeeld van. Caram is echter wel kritisch en vindt dat er onvoldoende transparantie is bij de overheid. Er zou meer overzicht gegeven moeten worden over het verloop van projecten en besteding van de middelen. “Welke knelpunten zijn er? Ook resultaten moeten jaarlijks geëvalueerd worden”, vindt de financiële guru.

Besteding

De IDB heeft nooit eerder zo een enorm bedrag in een relatief kort tijdsbestek geleend aan Suriname. Ook van de gulle zijde van de bank mocht het land genieten. Er was sprake van 1,7 miljoen aan donaties. Vooral oud-president Ronald Venetiaan heeft op diverse momenten ge- waarschuwd voor te grif lenen van zulke instellingen. Er zouden sluipende gevaren zijn die vooral voor toekomstige generaties nadelig kunnen zijn.

De internationale organisatie meldt op haar website optimistisch te zijn over de samenwerking met Suriname. “Wij blijven de vruchten zien van onze nauwe samenwerking en zijn enthousiast om door te gaan met zo een toegewijde partner. Wij zijn de dialoog aan het versterken en breiden onze steun uit met strategische economische sectoren. 2013 wordt een uitdaging en wij kijken uit naar de verdere samenwerking met het Surinaamse volk”, stelt Marco Nicola, IDB-vertegenwoordiger in Paramaribo.

De honderd miljoen US dollar wordt voor diverse projecten besteed: 35 miljoen is bestemd voor hervorming van de energie- sector en een beter beheer van investeringsmiddelen; 53,7 miljoen moet de werkzaamheden aan het weggedeelte tussen Meerzorg en Albina helpen afronden. Technische assistentie voor het stimuleren van kleinschalig ondernemerschap kreeg 2,7 miljoen, terwijl de inter- nationale handel een boost moet krijgen met vijf miljoen.-.

Share this page:
« Back
Back to Top