Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Inspectie Gezondheidszorg doet aangifte tegen twee Curacaose medici

18 APRIL 2013

Fraude, vervalsing dossiers en vervalste declaraties

WILLEMSTAD – Door de Inspectie Gezondheidszorg is aangifte gedaan tegen twee medici, werkzaam op Curaçao, wegens fraude.

AD 18.04.13CUR1

 

 

Inspectie stapt naar Medisch Tuchtcollege

DONDERDAG, 18 APRIL 2013

WILLEMSTAD — De Inspectie voor de Volksgezondheid zal zeer binnenkort een klacht indienen bij het Medisch Tuchtcollege naar aanleiding van de fraudezaak onder medisch specialisten. Dit bevestigt zowel waarnemend inspecteur Joe Alcalá als inspecteur Gezondheidszorg Jan Huurman.

Volgens Huurman zal hij vandaag of morgen naar het tuchtcollege stappen. De formulering van de klacht is in een afrondende fase, aldus Huurman vanochtend. De stap naar het tuchtcollege volgt na de eerdere gang naar het Openbaar Ministerie (OM). Vorige week vrijdag heeft Huurman aangifte gedaan van declaratiefraude door twee medisch specialisten. Het OM zal de documentatie doornemen om te beoordelen of de zaak strafrechtelijk vervolgbaar is.

Doordat fraude formeel niet onder de Inspectie valt is er intern besloten om toch aangifte te doen bij het OM, vertelt Alcalá. “De functie van de Inspectie is om aanwijzingen van eventuele fraude door te geven. Het verdere onderzoek doen wij niet.” Huurman verzamelde genoeg aanwijzingen, die vrijdag zijn overgedragen. De inspecteur stuitte op een zaak waarbij een medisch specialist contant geld van een patiënt heeft aangenomen en vervolgens een andere verrichting heeft gedeclareerd. Volgens de Inspectie hebben de artsen in strijd met het goede gedrag van medici gehandeld. De aanwijzingen zijn schriftelijk vastgelegd en ondertekend door de betreffende artsen. In beide gevallen zijn er vervolgstappen aan deze schriftelijke schuldbekentenissen verbonden. Alcalá: “De Inspectie vindt dat bepaalde dingen niet kloppen. Het Medisch Tuchtcollege kan naar aanleiding van de klacht een strafmaat opleggen. Een berisping, waarschuwing of boete. Ook kan een arts tijdelijk uit het ambt worden gezet. Die beslissing is niet aan de Inspectie. Wij vragen geen strafmaat, maar bieden slechts de klacht aan.”

Het Medisch Tuchtcollege op Curaçao bestaat uit een rechter en twee leden (artsen) die benoemd zijn door de minister van Gezondheid. Voorzitter is hofpresident Lisbeth Hoefdraad. Een van de leden is chirurg Jeannouel van Leeuwen.

Ook publieke zorgverzekeraar SVB is een onderzoek gestart naar mogelijke fraude door zorgverleners. Dit onderzoek is deels afgerond. De directie van SVB verwacht het binnen een maand af te kunnen sluiten. Half februari kaartte Huurman zijn vermoedens over grootschalige fraude binnen de gezondheidszorg aan. Volgens Huurman zijn er sterke aanwijzingen dat het probleem wijder verbreid is. Ook huisartsen zouden hierbij betrokken zijn. Volgens de inspecteur is het systeem op Curaçao lek en wordt hier door de SVB slecht op toegezien. Tot op heden is de identiteit van de betrokken specialisten niet onthuld. Wel zou het onder anderen om een algemeen chirurg gaan.

Share this page:
« Back
Back to Top