Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Inspecteur Volksgezondheid Curaçao: Ernstige tekortkomingen bij Analytisch Diagnostisch Centrum

12 APRIL 2013

WILLEMSTAD – De Inspectie voor de Volksgezondheid heeft bij het ADC een aantal ernstige tekortkomingen geconstateerd, dat bevestigt Jan Huurman.

AD 12.04.13CUR2

 

 

ZATERDAG, 13 APRIL 2013

WILLEMSTAD — Het Analytisch Diagnostisch Centrum (ADC) reageert verbaasd op de uitlatingen die inspecteur Gezondheidszorg Jan Huurman deze week in de media heeft gedaan. Volgens Huurman zou het ADC tekortschieten bij de naleving van de Landsverordening Zorginstellingen.

Volgens directeur ad interim Liane Virginia-Cova suggereert de kritiek van Huurman enige vooringenomenheid tegen het laboratorium. Sinds 2009 doorstaat het ADC de externe audits uit Nederland met glans. Tevens worden er ook Management Reviews opgesteld op basis van jaarverslagen en is er controle op de procedure voor klachtenafhandeling, aldus ADC in een persbericht.

De uitspraken in de media– terwijl de inspecteur duidelijke, verifieerbare tegenargumenten van het ADC heeft ontvangen – zijn kwalijk en suggereren enige vooringenomenheid tegen het laboratorium. Dat het ADC en de inspecteur kennelijk verschillende benamingen – jaarverslag of management review – hanteren voor dezelfde soort managementgegevens, geeft de inspecteur niet het recht om te concluderen dat deze gegevens niet bestaan. Het ADC ervaart zo’n oppervlakkige benadering als respectloos.

Share this page:
« Back
Back to Top