Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Informatiegestuurd politiewerk geen science fiction voor Korps Politie Suriname

27/04/2013

PARAMARIBO – Henk Neddermeijer gaf gisteren een presentatie over IGP aan de sleutelfunctionarissen van het politiekorps.

De politie van Boston heeft de verdachten van de aanslagen, eerder deze maand tijdens een marathon, snel kunnen identificeren onder andere dankzij Informatiegestuurd Politiewerk (IGP). In een mum van tijd werden de verdachten op videobeeld gezien en doken de Amerikaanse inlichtingendiensten FBI en CIA in hun databanken en sociale media om zoveel mogelijk informatie over hen te verzamelen.

Science fiction voor het Korps Politie Suriname (KPS)? “Nee”, meent Henk Neddermeijer. Hij gaf gisteren een presentatie over IGP aan de sleutelfunctionarissen van het politiekorps.

“Ik ben er van overtuigd dat KPS de capaciteit in huis heeft om informatie gestuurd te werken”, verkondigde de directeur opleidingen en research van Scienta N.V., een Caribisch opleidingsinstituut op het gebied van veiligheid, beveiliging en integriteit en management. Hij voorzag de minister en directeur van Justitie en Politie (Juspol), de minister van Defensie, procureur-generaal Subhaas Punwasi en de aanwezige politiefunctionarissen van informatie over IGP. “Het doel is om beter geïnformeerd op een melding af te kunnen gaan.”

IGP leidt de overgang in van informatiegebaseerd naar informatiegestuurd politiebeleid. Criminaliteitsanalyse wordt hierbij niet langer gebruikt om het politiebeleid te ondersteunen, maar krijgt een leidende positie toebedeeld op zowel het strategische, tactische als operationele niveau. Volgens Neddermeijer wordt de informatiebehoefte wereldwijd steeds groter en kunnen politiediensten niet anders dan daarin meegaan. “Als het ware moet er, zodra er een melding binnenkomt, informatie via de eigen database en internet verzameld worden. Wie wonen daar, zijn het ‘bekenden’, heeft de bewoner een wapenvergunning, en ga zo maar door.” Informatiegestuurd politiewerk kan bijdragen aan een effectiever en efficiënter politieapparaat.

Toepasbaar

“We hebben collega’s ten grave gedragen, omdat we niet voldoende informatie hadden over de plaats delict”, bracht minister Edward Belfort (Juspol) het politiekorps in herinnering. Hij drukte de aanwezigen op het hart om het vertelde met zich mee te nemen. Hij meende dat het IGP toepasbaar moet kunnen zijn voor het korps.

Desondanks leken enkele toehoorders sceptisch. Een functionaris van de politie inlichtingendienst vroeg zich afwelke middelen en deskundigheid het korps nodig heeft om IGP in te voeren. “Er zal geïnvesteerd moeten worden”, zei Neddermeijer hierover. Mensen zullen opgeleid moeten worden en er moeten ‘informatieknooppunten’ komen. Volgens Neddermeijer is informatiegestuurd werken honderd procent toepasbaar voor Suriname ook, al wordt er over het algemeen nog veel met papieren archieven gewerkt. “Automatisering is een gereedschap. Zonder dit hulpmiddel vereist het meer werk, maar ik zie het als een kans voor KPS om hun eigen informatiebehoefte vast te stellen en een daarop aansluitend systeem te ontwikkelen.”.-.

Share this page:
« Back
Back to Top