Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Inflatie Bonaire stijgt in vierde kwartaal 2012

DINSDAG, 22 JANUARI 2013

KRALENDIJK — Het leven op Bonaire is in het vierde kwartaal van vorig jaar duurder geworden. De inflatie is in die periode gestegen naar 2,7 procent, vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Dit komt voornamelijk door de forse tariefverhogingen voor water en elektra. Dat staat te lezen in de voorlopige cijfers die gepubliceerd zijn door het CBS. In het derde kwartaal waren de prijzen voor de consument gemiddeld nog 2,3 procent hoger. Op St. Eustatius bleef de inflatie onveranderd op 4,6 procent. Op Saba daalde de inflatie van 3,0 naar 2,4 procent.

In het vierde kwartaal van 2012 was de inflatie op Bonaire 2,7 procent. Dat is 0,4 procentpunt hoger dan in het derde kwartaal. De inflatie is toegenomen door forse prijsstijgingen van elektriciteit en water. Voedingsmiddelen hadden een drukkend effect op de inflatie.

St. Eustatius gelijk

Op St. Eustatius bleef de inflatie in het vierde kwartaal onveranderd op 4,6 procent. Hier zorgden de huren voor een stijging van de inflatie. Dat werd echter weer gecompenseerd door een daling van de prijzen van kleding, horeca en voedingsmiddelen.

Saba gedaald

Op Saba is de inflatie in het vierde kwartaal gedaald naar 2,4 procent. Dat is 0,6 procentpunt lager dan in het derde kwartaal. Dat betekent niet dat het leven op Saba goedkoper is geworden, maar dat de prijsstijging op jaarbasis in het vierde kwartaal minder groot was dan die in het derde kwartaal. Dat geldt voor meerdere producten. Vooral voedingsmiddelen en kleding drukten de inflatie. Voedingsmiddelen waren in het vierde kwartaal 1,3 procent duurder dan een jaar eerder, maar in het derde kwartaal was de stijging op jaarbasis nog 5,6 procent. Elektriciteit had een verhogend effect op de inflatie.

Minder inflatie 2012

De gemiddelde inflatie in 2012 was op de drie eilanden van Caribisch Nederland veel lager dan een jaar eerder. In 2012 was de gemiddelde inflatie op Bonaire 2,9 procent. Dat is lager dan de 5,3 procent in 2011. De belangrijkste oorzaak van deze daling is dat de prijzen van kleding, voeding en vervoer vorig jaar minder fors stegen dan in 2011.

De gemiddelde inflatie in 2012 was op St. Eustatius 5,2 procent. Dat is aanzienlijk lager dan de 9,9 procent een jaar eerder. Deze daling komt vooral doordat de prijzen van vervoer in 2011 veel harder stegen dan in 2012.

Op Saba was de gemiddelde inflatie vorig jaar 3,7 procent. Dat is lager dan de 6,4 procent in 2011. De belangrijkste oorzaak van de daling is dat de prijzen van vervoer veel forser stegen in 2011 dan in 2012.

De cijfers over het vierde kwartaal van vorig jaar en het jaarcijfer van 2012 zijn voorlopig en worden definitief vastgesteld bij de publicatie over het eerste kwartaal van 2013.

Share this page:
« Back
Back to Top