Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Inflatie 2012 is 3,2 procent op Curacao

WOENSDAG, 30 JANUARI 2013

WILLEMSTAD — Het consumentenprijsindexcijfer van Curaçao is in de maand december 2012 met 0,7 procent gedaald ten opzichte van november 2012. Gemeten over de periode van twaalf maanden tot en met december 2012, namen de prijzen met 3,2 procent toe ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De belangrijkste prijswijzigingen in december 2012 hebben zich voorgedaan in de bestedingscategorieën ‘Kleding en schoeisel’, ‘Wonen’ en ‘Vervoer en communicatie’. De categorieën ‘Vervoer en communicatie’, ‘Voeding’ en ‘Wonen’ hebben het meest bijgedragen aan de inflatie van Curaçao over het jaar 2012.

Het consumentenprijsindexcijfer (CPI) van Curaçao is in december met 0,7 procent gedaald ten opzichte van november, dus van 122,4 naar 121,6. De bestedingscategorieën die de belangrijkste prijswijziging vertoonden gedurende de maand december waren: ‘Kleding en schoeisel’ (+1,4 procent), ‘Wonen’ (-1,6 procent) en ‘Vervoer en communicatie’ (-0,8 procent).

Kleding werd 1,6 procent duurder. De prijsontwikkeling van ‘Wonen’ werd vooral bepaald door de prijsdaling van energie- en waterverbruik met respectievelijk 6,1 en 3,5 procent. De prijsontwikkeling van energieverbruik werd vooral bepaald door de daling van het elektriciteitstarief met 7 procent.

De prijsontwikkeling van ‘Vervoer en communicatie’ balanceerde tussen enerzijds de prijsstijging van ‘nieuwe auto’s’ met 2 procent en anderzijds de prijsdaling van ‘kosten van autorijden’ en ‘communicatie’ met respectievelijk 3 en 2 procent. De product- en dienstengroep ‘kosten van autorijden’ werd vooral beïnvloed door de prijsdaling van benzine met 6 procent.

Inflatie

Over de afgelopen twintig jaar kan een sterk schommelende inflatie worden waargenomen. Er zijn twee duidelijke pieken van 5,8 en 6,9 procent in 2000 en 2008 respectievelijk. Over genoemde periode zijn er ook drie dalen zichtbaar, namelijk 0,4 procent in 1999 en 2002 en 1,8 procent in 2009. De gemiddelde inflatie op Curaçao over de afgelopen twintig jaar is 2,7 procent; de inflatie over het jaar 2012 (3,2 procent) is dus hoger dan gemiddeld.

In de bestedingscategorie ‘Vervoer en communicatie’ had de prijsontwikkeling van ‘de kosten van autorijden’ (met name benzine) en ‘nieuwe auto’s’ de grootste impact. Deze producten waren in 2012 respectievelijk 6,2 en 6,0 procent duurder dan in 2011.

In de bestedingscategorie ‘Voeding’ had de prijsontwikkeling van graanproducten, vlees en vis, verteringen buitenshuis en aardappelen, groenten en fruit de grootste impact. Deze producten waren in 2012 respectievelijk duurder dan in 2011.

In de bestedingscategorie ‘Wonen’ had de prijsontwikkeling van energieverbruik (met name elektriciteit) en huur- en hypotheek de grootste impact. Deze producten waren in 2012 respectievelijk 5,1 en 2,2 procent duurder dan in 2011.

< Vorige Volgende >

Share this page:
« Back
Back to Top