Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

In Vitro Fertilisatie (IVF)-behandeling stapje dichterbij op Curacao

ZATERDAG, 06 APRIL 2013

WILLEMSTAD — Koppels of alleenstaande vrouwen met een kinderwens die moeilijk vervuld wordt, moeten naar het buitenland voor een (dure) IFV-behandeling. Eddy Balentien is al tien jaar bezig met ReproMed, dat zich samen met lokale gynaecologen en urologen richt op fertiliteitbehandelingen van (echt)paren. Met onder andere de aankoop van de nodige IVF-instrumentaria, lijkt de mogelijkheid voor lokale IVF-behandeling binnen een jaar mogelijk te zijn. Gewerkt wordt aan inbedding in een kliniek en het aantrekken van een embryoloog.

Fertiliteitproblemen komen wereldwijd voor. Uit beschikbare gegevens blijkt dat 10 tot 30 procent van de mensen met deze problemen kampt. En de aantallen nemen alleen maar toe. Dit heeft mede te maken met de afnemende kwaliteit van sperma. Zeker de helft van de patiënten op het eiland die kampen met onvruchtbaarheid hebben In Vitro Fertilisatie (IVF, buiten de baarmoeder) nodig. Momenteel wordt in Nederland 1 op de 36 baby’s via deze methode verwekt.

Als dienstverlening aan en ter ondersteuning van de gynaecologen en de urologen, is ReproMed (onderdeel van LabdeMed) in 2001 met het onderzoeken van fertiliteitproblemen begonnen. Tijdens het spreekuur komen stellen, bij wie het niet lukt om zwanger te worden, voor sperma en hormoononderzoeken. Vaak moet Balentien ook advies geven om de kansen op een zwangerschap te vergroten. Een vrouw is immers maar enkele dagen per maand, na ovulatie, vruchtbaar. Als alle adviezen worden gevolgd en pogingen tot zwangerschap na 1 jaar niet succesvol zijn, dan volgen meer diepgaande onderzoeken om te achterhalen waar het probleem ligt. Mogelijk ligt het aan de kwaliteit van het sperma, of aan vernauwde eileiders. Obesitas kan ook een oorzaak zijn waarom zwanger worden niet lukt. Een optie tot zwangerschap is kunstmatige inseminatie (KI). Echter, de slagingskans hiervoor ligt tussen de 10-15 procent en het aantal pogingen is beperkt (maximaal zes). Indien KI geen uitkomst biedt, is IVF een optie.


Zesde KI-pogin
g

Cliënten van ReproMed zijn over het algemeen jonge paren, beiden vaak met drukke banen, bij wie de zwangerschap niet wil lukken. “De oorzaak kan liggen in een veranderde levensstijl, maar stress speelt ook een belangrijke factor”, zegt Balentien. “Ik was verbaasd te vernemen dat ook India, waar ik voor training was, kampt met serieuze infertiliteitproblemen.” Hij haalt graag het voorbeeld aan van een echtpaar, waarvan de vrouw prima ovuleert en de man een goede zaadproductie heeft. Toch lukte het niet om zwanger te raken. Bij de zesde KI-poging was het raak, een jongen. Ook het tweede kind, weer een zoon, werd pas na een zesde KI-behandeling geboren. Later kreeg het echtpaar toch nog spontaan een dochter.

Hoewel infertiliteit wereldwijd een groeiend probleem is, erkent de verzekeraar dit over het algemeen niet als een medisch probleem. Argentinië is een van de uitzonderingen, daar stimuleert de overheid bevolkingsgroei en worden fertiliteitbehandelingen door verzekeraars vergoed. Op Curaçao is een IVF-behandeling tot nu toe niet mogelijk en worden de kosten voor een IVF-behandeling in het buitenland niet vergoed. Anders is het voor hormoonbehandelingen, het voortraject naar de IVF-behandeling in het buitenland, deze worden soms wel vergoed. Een IVF-behandeling is prijzig en kost gauw zo’n 25.000 gulden. Het lokaal voorzien in de behoefte, middels een IVF-kliniek, drukt deze onkosten enigszins.


Cryoban
k

Balentien heeft nu al enkele jaren een samenwerkingsrelatie opgebouwd met Cryobank in Californië, Verenigde Staten. Dit is een spermabank met een aanzienlijk bestand aan donoren. De donoren zijn, zonder uitzondering, van tevoren uitgebreid getest op infectieziekten en mogelijke erfelijke aandoeningen. Daarnaast is er een korte omschrijving van het karakter en ook zijn er foto’s uit de kinderjaren. Er wordt zelfs aangegeven of het gesloten of open persoonlijkheden zijn. Dit laatste betekent dat het nageslacht, na het bereiken van de 18-jarige leeftijd, contact met de biologische vader kan zoeken.

Het grote aantal donoren en de dienstverlening die de Cryobank aanbiedt, moet in andere landen nog ontwikkeld worden. In vergelijking met landen in de regio is het donorenbestand bij de spermabank van Colombia zeer beperkt. Het zijn voornamelijk studenten die op deze wijze anoniem extra bijverdienen. Een uitgebreide keuze aan profielen is er niet, studenten in Colombia voldoen bijna allemaal aan hetzelfde profiel (blank, veelal blond), afwijkende profielen (negroïde) zijn moeilijk te vinden. Aan de keuzemogelijkheden bij de Cryobank hangt wel een prijskaartje. De aankoop van drie ‘premium’ donoren, voor drie KI-pogingen, het speciale transport en de afhandeling kost alles bij elkaar al gauw 1200 dollar.


Chemokure
n

De samenwerking met Cryobank is enorm belangrijk vanwege de kleinschaligheid van Curaçao, zegt Balentien. Maar de spermabank van ReproMed zal in de toekomst hoofdzakelijk voor specifieke doeleinden gebruikt worden, zoals opslag van zaad- en eicellen, voorafgaand aan een chemokuur. “Een jongen van veertien die leukemie heeft en chemotherapie moet ondergaan, zal na die kuur niet meer zo vruchtbaar zijn.” Balentien heeft ook verzoek van een dame, wiens partner net door een ongeluk was overleden, proberen in te willigen. “Het gaat dan om de viabiliteit van de cellen, die moeten snel, binnen 24 uur na het overlijden, uit het lichaam geoogst worden en worden opgeslagen. Door deze beperking was het helaas niet mogelijk om aan het verzoek van de dame te voldoen.”


Leeftij
d

Zaadcellen worden bewaard in een speciale tank, gevuld met vloeibaar stikstof. Dit bevriest de cellen onmiddellijk maar stelt ook bijzondere eisen aan de wijze waarop het materiaal wordt opgeslagen. Speciale labels en stiften worden gebruikt zodat de gegevens leesbaar blijven en de administratieve verwerking goed verloopt. De afgelopen vijf jaar zijn er acht personen door ReproMed met donorsperma van Cryobank door kunstmatige inseminatie geholpen. Twee hadden een partner, de rest was alleenstaand. Van deze acht was de interventie in twee gevallen succesvol. In beide gevallen waren de dames nog relatief jong. “Leeftijd is helaas van invloed bij KI. De ovariumreserve neemt af naarmate je ouder wordt.” Maar Balentien vindt het resultaat van twee op de acht ‘niet slecht’. “De slaagkans van KI is ongeveer 15 procent, met IVF is dat bijna 50 procent.”

Samenwerking met instellingen in de VS heeft ook andere voordelen met name ten aanzien van de juridische aspecten die bij dit soort behandelingen van belang zijn. Momenteel is Balentien druk doende om de overeenkomsten en protocollen samen met een jurist te herzien en waar nodig aan te vullen. “Hoe lang wil iemand dat zijn sperma of eicellen bewaard blijven en wat moet er mee gebeuren als de donor overlijdt?” Dit proces neemt veel tijd in beslag, maar, zegt Balentien ‘het is de moeite waard’.


Accreditati
e

Curaçao kent nog geen wet- en regelgeving op dit gebied, daarom kiest Balentien er zelf voor om richtlijnen die van toepassing zijn in de VS, voor spermabanken en IVF-klinieken, te gebruiken. Balentien is tevens van plan om accreditatie bij een accreditatiebureau uit de VS aan te vragen, om zo de kwaliteit van de dienstverlening, technische bekwaamheid en expertise te waarborgen. Accreditatie brengt ook additionele voordelen met zich mee op het gebied van medisch toerisme.

Balentien zal de operationele aspecten van het IFV-werkstation en opslagfaciliteiten voor sperma en eicellen moeten inbedden in een bestaande kliniek op het eiland. Ook de behandelkamer moet aan dezelfde strenge regels, van een steriele omgeving voor fertiliteitbehandeling, voldoen. Belangrijk voor een IVF-kliniek en embryo-laboratorium is een ‘clean room’ met zeer zuivere gefilterde luchttoevoer. Dit is noodzakelijk omdat de eicel na bevruchting teruggeplaatst moet worden. Na hormoonbehandeling wordt een groot aantal eicellen ‘geoogst’. Hieruit wordt een selectie gemaakt en bevrucht. Een aantal bevruchte eicellen (2-3) wordt teruggeplaatst, de rest kan worden ingevroren voor een volgende poging. Een lokale faciliteit biedt het voordeel dat kosten voor eventuele vervolgbehandelingen te overzien zijn, omdat de rest van de bevruchte eicellen hier bewaard wordt.


Professional
s

Ondertussen werkt Balentien aan een team van professionals die na een jaar de behandelingen zelfstandig moeten kunnen uitvoeren. Momenteel wordt het initiatief begeleid door een adviseur uit de VS, die ook de werving van een embryoloog uit de VS verzorgt. Volgens Balentien juichen de gynaecologen op het eiland het initiatief toe. Allemaal hebben ze patiënten die naar de behandelingen vragen, het merendeel van de patiënten wordt nu naar het buitenland verwezen. Door de jaren heen heeft het laboratorium al de nodige apparatuur aangeschaft. “Nu nog een aantal lokale specialisten over de streep trekken”, lacht Balentien.

 

De fertiliteitindustrie is wereldwijd een miljardenindustrie waarbij helaas soms ook misbruik wordt gemaakt van kwetsbare stellen met een diep geworteld verlangen. Ethisch gezien ‘beschikken wij niet over leven en dood’, vindt Balentien, ‘wij helpen de natuur een handje en herstellen in sommige gevallen een balans’.

Share this page:
« Back
Back to Top