Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

In Suriname wil Streek Ziekenhuis Nickerie dienstverlening optimaliseren

DE WARE TIJD:

29/11/2012

Nieuw-Nickerie – Antoine Elias, algemeen directeur van het Lachmipersad Mungra Streek Ziekenhuis Nickerie (SZN) wil de medische dienstverlening van de instelling optimaliseren. Volgens hem zal het ziekenhuis daarom alles in het werk stellen om in de komende vier jaren de vijf basisspecialismen, met name interne geneeskunde, chirurgie, gynaecologie, pediatrie en anesthesie, te bemensen met permanente specialisten. Elias wil de ziekeninrichting zo transformeren naar een modern gezondheidscentrum.

Decentralisatie

Volgens de directeur moet optimale en kwalitatief goede gezondheidszorg beschikbaar en betaalbaar zijn voor een ieder in en buiten Nickerie. “Gezondheidszorg moet gedecentraliseerd worden, een ieder in het land heeft daar recht op”, benadrukt Elias. “Hierbij dienen alle ondersteunende afdelingen, waaronder de verpleging, het laboratorium, de röntgen, de administratie, de technische dienst en het transport geüpgraded te worden om de noodzakelijke optimale ondersteuning te kunnen bieden”. Elke activiteit, elke handeling in het ziekenhuis dient gebaseerd te zijn op een aantal kernwaarden waarbij de mens centraal staat. “In elk besluit van het ziekenhuis moet dit tot uiting komen, naar zowel de medewerkers als naar de cliënten toe. Onze manier van handelen moet transparant zijn. Behalve het beroepsgeheim tussen de patiënt en de hulpverlener, bestaan er geen geheimen ten aanzien van het werk.”

Vertrouwen

Elias zegt dat de leiding van het ziekenhuis eerlijk is tegenover het personeel en omgekeerd tegenover patiënten en de totale samenleving. Het ziekenhuis behandelt de cliënten met respect zonder af te gaan op etniciteit, religie en sociale afkomst. SZN moet kwalitatief hoogwaardige zorg bieden. Om dat te bereiken moeten medewerkers zich blijven bijscholen. Volgens de directeur mag de gemeenschap niet twijfelen aan de betrouwbaarheid van de dienstverlening. “Hiervoor is nodig dat er een hoge mate van professionalisme aan de dag wordt gelegd”, aldus Elias.

Share this page:
« Back
Back to Top