Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

In november 2012 11,1 procent minder belasting binnen op Aruba

ZATERDAG, 16 FEBRUARI 2013

ORANJESTAD — De overheid heeft in november 2012 minder inkomsten gekregen vanwege een lagere belastingopbrengst. Het gaat om 11,1 procent ofwel 9 miljoen florin minder vergeleken met november 2011. In totaal ontving de overheid in november vorig jaar 72,2 miljoen florin aan belastingen.

Dat blijkt uit de meest recente gegevens van de Centrale Bank van Aruba (CBA). Daaruit blijkt ook dat de geldhoeveelheid met 48,1 miljoen is gegroeid naar 3,3 miljard florin. Dat komt door zowel de toename van het netto binnenlands (40,3 miljoen) als buitenlands (7,8 miljoen) actief. De stijging van het binnenlandse actief kwam vanwege de schuld van de publieke sector (die tot eind oktober vorig jaar nog 6,6 miljoen florin netto tegoed had van de bancaire sector) van 55,2 miljoen florin. Dit had bijna geheel te maken met de daling van overheidsdeposito’s van 56,6 miljoen florin als gevolg van vervallen obligaties.

Ten aanzien van de binnenlandse kredietverlening stegen in november vorig jaar de leningen in de private sector (0,3 procent), vooral door de afsluiting van meer commerciële leningen (0,5 procent) en woonhypotheken (0,5 procent). Consumentenleningen waren echter minder in trek (-0,6 procent).

De Centrale Bank meldt ook over de positieve ontwikkelingen in het verblijfstoerisme van november, maar die cijfers waren al bekend. Ook de terugval in het cruisetoerisme was eind vorig jaar al gemeld.

Wat betreft de dalende belastinginkomsten valt nog te melden dat die daling vooral komt doordat de deviezenbelasting, winstbelasting, grondbelasting en overdrachtsbelasting minder opbrachten. Wel brachten de belastingen op omzet (bbo) en inkomsten meer op in november vorig jaar. De inkomsten uit niet-belastingontvangsten daalden overigens ook, met 5,7 miljoen florin ten opzichte van november 2011.

 

Minder opbrengsten Belastingen

DINSDAG, 19 FEBRUARI 2013 ORANJESTAD — Aruba kent daling van 11,1 procent. De belastingopbrengsten van Aruba in de maand november 2012 bedroegen 72,2 miljoen florin. Een daling met 9 procent in vergelijking met dezelfde maand een jaar eerder.

AD 19-2-2013 TAX Aruba

Share this page:
« Back
Back to Top