Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Iets minder economische groei op St. Maarten in 2013

VRIJDAG, 27 DECEMBER 2013

WILLEMSTAD/PHILIPSBURG — De economie van St. Maarten is naar verwachting gegroeid met 1,1 procent in 2013, een lichte vertraging vergeleken met de reële groei van 1,5 procent die in 2012 werd geregistreerd. Dat laat Emsley Tromp, de directeur van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) weten in een overzicht van dit jaar en komend jaar.

De sectoren die hebben bijgedragen aan de economische groei in 2013 waren volgens Tromp de bouwsector, de groot- en kleinhandel en de industrie. De groei in de bouwsector werd voornamelijk gedreven door publieke investeringen in de infrastructuur van St. Maarten (waaronder de Simpson Bay Lagoon Causeway). De activiteiten in de groot- en kleinhandel namen toe door een stijging in de binnenlandse bestedingen, enigszins verzacht door een daling in de bestedingen van toeristen. De productie in de industrie steeg als gevolg van een toename van reparatieactiviteiten aan jachten die St. Maarten bezoeken. De bijdrage van de sector restaurants en hotels was vrijwel nihil. De groei in het verblijfstoerisme stagneerde in 2013, terwijl het cruisetoerisme daalde. Ook in de sector transport, opslag en communicatie was sprake van een groeistagnatie, doordat een toename in de activiteiten in de luchthaven teniet werd gedaan door een daling in de havenactiviteiten. De financiële dienstverlening registreerde een krimp, zoals blijkt uit een daling van de netto rente-inkomsten van de commerciële banken. De inflatie wordt geschat op 2,7 procent, een daling vergeleken met de gemiddelde prijsstijging van 4,3 procent in 2012. De lagere inflatoire druk in 2013 was volgens Tromp grotendeels het gevolg van de afname in de gemiddelde internationale olie– en voedselprijzen.

2014

De economie van St. Maarten, die sterk afhankelijk is van het toerisme, zal in 2014 vooral profiteren van het lichte herstel van de wereldeconomie. Met name de aantrekkende groei van de economie van de Verenigde Staten zal bijdragen aan een hogere groei van de economie van St. Maarten (1,6 procent). Zowel de toeristische als de transportsector zullen hiervan profiteren. De inflatie zal verder afnemen tot 2,4 procent als gevolg van een verwachte daling in de internationale olie- en voedselprijzen. Voor de overheid van St. Maarten blijft het nog steeds een grote uitdaging om het begrotingsproces onder controle te krijgen. De begroting van 2013 werd pas in september 2013, na een positief advies van het Cft (College financieel toezicht), door het parlement goedgekeurd. Een ander knelpunt is de beschikbaarheid van data met betrekking tot de overheidsfinanciën. “De CBCS heeft van de eerste zes maanden van 2013 geen compleet overzicht ontvangen van de uitgaven van de overheid van St. Maarten. Om deze reden kon ook de bijdrage van de publieke sector aan de economie niet worden berekend. De tijdige en complete rapportage over de begrotingsuitvoering dient daarom aanzienlijk te verbeteren”, zo meldt Tromp.

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top