Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Huurwaardebelasting belangrijkste inkomen Surinaamse hoofdstad Paramaribo

DE WARE TIJD:

06/12/2012

PARAMARIBO – Wanneer het decentralisatieproces afgerond is, zal het inkomen van Paramaribo voornamelijk komen uit het innen van huurwaarde- en vermakelijkheidsbelasting. Waar andere districten de beschikking hebben over grondstoffen of landbouwgrond, moet Paramaribo het met deze twee inkomstenbronnen doen. In Paramaribo bevinden zich de meeste gebouwen waarop huurwaardebelasting betaald moet worden en in dit district worden ook de meeste openbare vermakelijkheden georganiseerd, waarvoor ook belasting geïnd wordt.

“Daarnaast kan Paramaribo door meer activiteiten meer inkomsten genereren. Dus voor Paramaribo ziet het er wel redelijk uit”, concludeert directeur Bas Ahmadali van het decentralisatiebureau tegenover de Ware Tijd. Volgens de directeur heeft het district Paramaribo een achterstand van bijkans SRD tien miljoen op het innen van huurwaardebelasting in de afgelopen jaren.

Niveau twee

Gisteren kwam het districtsbestuur van Paramaribo bijeen om het Meerjaren Districts Strategisch en Ontwikkelings Programma (DSOP 2014-2025) te ontwikkelen. Het district moet nog één onderdeel in orde maken om voor level twee van het decentralisatieproces gecertificeerd te worden. Zodra het district voor het tweede niveau is gecertificeerd, zullen de huurwaarde- en vermakelijkheidsbelasting rechtstreeks in kas van het districtsfonds terechtkomen. Volgens districtscommissaris Mike Nerkust van Paramaribo Zuid-West is het de bedoeling dat Paramaribo dit jaar nog naar het tweede niveau opklimt.

Langs elkaar heen

Directeur Ahmadali vindt dat ministeries in de huidige situatie langs elkaar heen werken. De enige oplossing hiervoor is volgens hem decentraliseren, waarbij alle regeringsprojecten via het districtscommissariaat worden uitgevoerd. De toegang die de dc via de directeuren heeft tot de verschillende ministeries, ziet Ahmadali als een geweldige tool om steun te krijgen voor geplande projecten. In zijn presentatie gaf hij ook de taken van dc’s aan.

Na de decentralisering moeten alle districten zelfstandig fiscaal-, begrotings- en financieelbeheer kunnen voeren. Hierdoor kunnen zij hun eigen projecten voorbereiden, bestekklaar maken, openbaar aanbesteden, uitvoeren, maar ook de nazorg daarvan kunnen zij op zich nemen.-.

Share this page:
« Back
Back to Top