As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Hof: St. Maartense overheid moet nieuw regeringsgebouw binnen een jaar betrekken

MAANDAG, 2 DECEMBER 2013

PHILIPSBURG — De overheid van St. Maarten moet binnen twaalf maanden starten met het betrekken van het nieuwe overheidsgebouw, aldus de uitspraak van het Gerecht in Eerste Aanleg.

Het nieuwe gebouw dat voltooid is in 2008, staat grotendeels leeg, terwijl de overheid diverse andere gebouwen huurt, van waaruit ze opereert. RGM Lt uit Trinidadd, de ontwikkelaar van het gebouw, die de bouwkosten financierde, het project uitvoerde en eigenaar van het gebouw is, stapte vorig jaar, vier jaar na de oplevering, naar de rechter om met een gerechtelijk bevel de overheid te dwingen het gebouw in gebruik te nemen.

Beide partijen tekenden een ontwikkelingscontract op 5 november 2003, wat leidde tot de ontwikkeling van het nieuwe gebouw op Pond Island voor een bedrag van 16.200.000 dollar, waarvan 12,2 miljoen bouwkosten waren.

De overheid least het gebouw en betaalt de kosten terug via de huur in een periode van vijftien jaar. Na deze periode wordt het eigendom van RGM overgeschreven op de overheid van St. Maarten.

Beide partijen ondertekenden een overeenkomst waarbij RGM gedurende die vijftien jaar verantwoordelijk is voor het onderhoud van de constructie van het gebouw, maar de overheid voor alle andere onderhoudswerkzaamheden, waaronder gebroken ruiten, verlichting, meubels en accessoires. De overheid is echter na de voltooiing van het gebouw niet verhuisd, alleen het Nationaal Archief is naar het gebouw verplaatst.

In mei 2011 zond RGM de regering een brief, waarin het bedrijf zijn zorgen kenbaar maakte over het feit dat de afbouw nog niet voltooid was en dat het gebouw nog steeds onbezet was, waardoor het gebouw architectonisch en infrastructureel begon te verslechteren.

Installaties in het gebouw, zoals generatoren en liften, verslechterden doordat zij niet gebruikt werden. RGM stelde ook dat, omdat het gebouw niet beveiligd werd, het was beschadigd, omdat ramen waren gebroken en knaagdieren, vogels en binnendringend water schade veroorzaakten.

Inmiddels zou het gebouw onveilig zijn door de onvoltooide afwerking en niet-onderhouden installaties. De overheid heeft overigens altijd de huur betaald, zoals was overeengekomen in het contract.

RGM wilde dat de overheid het gebouw binnen een halfjaar betrekt en binnen twee weken begint met de onderhouds- en afwerkingswerkzaamheden. Ook wil zij een vergoeding van de schade aan het gebouw, veroorzaakt door het niet nakomen van het contract door de Sintmaartense overheid. Maar de overheid vindt het de taak van RGM om reparaties aan onder meer de dakconstructie, de elektra, beschadigde plafonds en muren uit te voeren.

De rechter verwees echter naar het opleveringscontract dat de overheid in maart 2008 heeft ondertekend, toen alles in goede staat was en stelde dat daarna de overheid zelf verantwoordelijk was voor het onderhoud. De rechter onthield zich echter van een uitspraak over wie verantwoordelijk is voor welke schade, omdat dit in een aparte zaak wordt behandeld door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. Ook een eventuele schadevergoeding wordt in die zaak behandeld.

De rechtbank verwierp het argument van de overheid, dat zij geen geld zou hebben voor de afbouw van het nieuwe gebouw. De overheid moet het contract nakomen en bovendien bespaart zij na de verhuizing 4 miljoen gulden per jaar aan huurkosten. Een brief van het College financieel toezicht (Cft) toont aan dat de overheid de afbouw kan bekostigen. Een lening hiervoor is al eerder goedgekeurd maar nooit ondertekend door de regering.

De rechtbank beval de overheid om te verhuizen naar het nieuwe gebouw, en het als haar overheidsgebouw in gebruik te nemen binnen twaalf maanden na de uitspraak, en het te blijven gebruiken als zodanig voor de rest van het vijftienjarig huurcontract. De overheid werd veroordeeld tot betaling van 5000 dollar voor elke dag dat zij niet is verhuisd na het verstrijken van deze twaalf maanden.

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top