Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Grote wens: bijstand uitbetalen via bankrekening op Aruba

DINSDAG, 04 DECEMBER 2012

ORANJESTAD — Voorlopig zullen bijstandsgerechtigden maandelijks in de rij moeten staan voor hun uitkering, want alleen Arubabank wil meewerken aan een pilot om rekeningen voor deze mensen te openen. Dat erkende minister Michelle Winklaar (AVP) van Sociale Zaken bij het seminar voor een betere integratie van mensen met beperkingen in de maatschappij. Vragen over de toegankelijkheid van gebouwen en parken bleven onbeantwoord, want de overheidsdiensten DOW en DIP waren er gisteren niet.

Uit een onderzoek dat het Plataforma pa Persona cu Limitacion gisteren tijdens het seminar presenteerde, blijkt dat het letterlijk naar de banken toe moeten gaan om de uitkering op te halen, een doorn in het oog is van mensen met een beperking. Ze beschouwen het als een slechte dienstverlening van Sociale Zaken. Amigoe vroeg minister Winklaar wat haar ministerie van Sociale Zaken daaraan gaat doen. Zij vertelde dat er recentelijk contact is gelegd met Aruba Bankers Association (ABA). Zij hebben de banken benaderd met de vraag om uitkeringen via de rekeningen uit te betalen. “Alleen Arubabank heeft gereageerd en is bereid om begin volgend jaar een pilot te starten om de uitkering op de rekening te storten of een machtiging te regelen”, vertelt de minister. Momenteel worden uitkeringen via de ministeries van Financiën en Sociale Zaken uitbetaald aan het postkantoor en krijgen cliënten een cheque. “We willen dit veranderen, maar zonder de medewerking van banken lukt dat niet.”

Infrastructuur afwezig

De organisator van het seminar, Caroll Kock van Sociale Zaken, vertelde dat ook Infrastructuur-minister Benny Sevinger en Transport-minister Otmar Oduber waren uitgenodigd, net als de overheidsinstanties Dienst Openbare Werken (DOW) en Dienst Infrastructuur en Planning (DIP) en Arubus. “Dat de hele sector Infrastructuur er niet is en dat we dus geen input krijgen of kunnen geven over de toegankelijkheid van gebouwen, parken en mobiliteit, maakt duidelijk dat er geen prioriteit is voor mensen met een beperking”, aldus Kock. “Daar hebben we als platform nog echt veel werk te verrichten.” Bij de veertien instanties die bij het platform zijn aangesloten, leeft de dus onbeantwoorde vraag waarom ze bij het ontwerpen van nieuwe gebouwen geen inspraak hebben. Een rolstoelgebruiker gaf als voorbeeld dat hij niet zelfstandig Cas di Cultura kan binnenkomen. “Op de stoep is er wel een verhoging om naar binnen te rijden, maar de stoep zelf is te hoog en heeft geen oprit.” Hij hoopt dat daar bij het momenteel in aanbouw zijnde nieuwe Bestuurskantoor wel over is nagedacht.

Share this page:
« Back
Back to Top