Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Grootschalig onderzoek naar gezondheid Curacaose bevolking

VRIJDAG, 11 JANUARI 2013

WILLEMSTAD — Het Volksgezondheid Instituut Curaçao (VIC) start morgen met een grootschalig onderzoek naar de gezondheid van de Curaçaose bevolking. Aan zo’n 3000 personen van 18 jaar en ouder worden onder andere vragen gesteld over lichamelijke klachten, eetgewoonten en gebruik van en ervaringen met de zorgsector. Met deze gegevens zullen prioriteiten in het Curaçaose gezondheidsbeleid bepaald worden.

De gegevens worden verzameld door speciaal daarvoor opgeleide enquêteurs van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Deze enquêteurs, die zich zullen identificeren met een badge van het CBS, gaan van 12 januari tot 1 maart 2013 de geselecteerde woonadressen bezoeken en kunnen op ieder tijdstip van de dag langskomen. Er zijn willekeurig 3000 woonadressen geselecteerd. Op ieder adres wordt slechts één persoon van 18 jaar of ouder uitgenodigd om deel te nemen aan het interview. Aan deze persoon worden vragen gesteld over zijn of haar gezondheid. Na het interview wordt de persoon gevraagd om deel te nemen aan de fysieke meting die plaatsvindt bij het VIC in Otrobanda. Deze meting wordt uitgevoerd door de medische faculteit van de St. Martinus Universiteit en bestaat onder andere uit het bepalen van de bloeddruk, lengte en gewicht (Body Mass Index, BMI). De resultaten van de fysieke meting krijgen de deelnemers direct mee.

Doel van het onderzoek is gegevens te verzamelen over de gezondheid van en het gebruik van de zorg door de Curaçaose bevolking. Met deze gegevens zullen prioriteiten in het Curaçaose gezondheidsbeleid bepaald worden. De overheid zal daarna, samen met het zorgveld, concrete acties starten om de gezondheid en het welzijn van de bevolking te verbeteren. Het is daarom van groot belang dat personen die door de CBS-enquêteurs worden benaderd om deel te nemen aan het onderzoek, dit ook daadwerkelijk doen.

Het rapport met de resultaten van het onderzoek wordt in het tweede kwartaal van 2013 gepubliceerd. Dit rapport wordt voor geïnteresseerden ter beschikking gesteld via de website van VIC: www.vic.cw. Alle resultaten worden gepubliceerd in een samenvatting, bijvoorbeeld op geslacht en op leeftijdscategorie. De resultaten zijn dan ook niet herleidbaar naar de personen die hebben deelgenomen aan het onderzoek.

Share this page:
« Back
Back to Top