Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Gouverneur blijft bij 28/4

7 maart 2017

Willemstad – De gouverneur wijkt niet af van het reeds door de demissionaire regering-Koeiman in gang gezette traject voor het houden van nieuwe verkiezingen volgende maand.

Dat kan worden opgemaakt uit een persbericht van het Kabinet van de Gouverneur, waarin bekend wordt gemaakt dat de gouverneur van Curaçao, Lucille George-Wout, maandag aan Ruthmilda Larmonie-Cecilia (PS) heeft verzocht om als formateur de vorming van een interim-kabinet, dat de steun heeft van een meerderheid in de Staten, ter hand te nemen.

De nieuwe meerderheid wordt aangevoerd door MFK-leider Gerrit Schotte, die spoedig een interim-kabinet wil in plaats van het zittende demissionaire kabinet. Dat de gouverneur – ondanks de motie van afgelopen vrijdag 3 maart van de nieuwe meerderheid, gevormd door de ‘groep van 12’ – vasthoudt aan eerdere besluitvorming, blijkt uit deze passage in het persbericht:

,,Gegeven het Landsbesluit van 12 februari 2017, dat strekt tot ontbinding van de Staten en het houden van verkiezingen, zal de hoofdtaak van het interim-kabinet zijn de verdere voorbereiding en uitvoering van de voor 28 april 2017 uitgeschreven verkiezingen.” Daarnaast zal het interim-kabinet belast zijn met de behandeling van lopende zaken van het Land Curaçao ‘totdat na de verkiezingen een nieuw kabinet is aangetreden’. Zo stelt het Kabinet van de Gouverneur in een gistermiddag uitgestuurd bericht.

Dit zal vermoedelijk ook de boodschap zijn die Statenvoorzitter Gilmar ‘Pik’ Pisas (MFK) later vandaag in het parlement brengt, na zijn bezoek aan de gouverneur, naar aanleiding van de motie van vrijdag, waarbij – in het uiterste geval – de gouverneur de Rijksministerraad (RMR) in Den Haag moet verzoeken om de verkiezingen op Curaçao af te blazen.

In de afgelopen periode is een politieke situatie ontstaan waarin het kabinet-Koeiman (MAN, PAR, PNP en PS) niet langer kan rekenen op de steun van een meerderheid in de Staten, legt het persbericht uit. ,,Daarop heeft de regering besloten de Staten te ontbinden en verkiezingen uit te schrijven.”

Tegelijkertijd heeft minister-president Hensley Koeiman (MAN) het ontslag van zijn kabinet aangeboden. ,,De gouverneur heeft dit verzoek in beraad genomen, waarbij aan de ministers is verzocht om met de gouverneur te blijven samenwerken totdat over de ontslagaanvraag is beslist.”

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top