Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

‘Gezondheidsbeleid in wet vastleggen’ op Aruba

ZATERDAG, 12 JANUARI 2013

ORANJESTAD — De overheid werkt aan een gezondheidsmonitor om zo vast te stellen hoe het staat met de gezondheid van de Arubaan, welke ziekten voorkomen en gaat op basis hiervan een beleid maken. Op basis van dat beleid moet de gezondheidsector de komende jaren gaan werken. Daarbij wil Volksgezondheid-minister Richard Visser (AVP) dit beleid vastleggen per wet.

Visser gaf dit afgelopen week aan in de Staten tijdens het debat over het ziekenhuisproject. Door het wettelijk vastleggen van het gezondheidsbeleid, wil hij voorkomen dat als er een nieuwe minister van Volkgezondheid komt dat beleid weer gaat veranderen ‘op basis van advies van bevriende deskundigen’. Hij wil echter dat het beleid voor de komende jaren vast komt te staan waarbij ook duidelijk wordt wat Aruba zelf in huis heeft op gebied van gezondheidszorg en wat niet, ofwel voor welke typen zorg de bewoners naar het buitenland moeten.

“We kunnen nu eenmaal niet alles doen op Aruba.” Daarvoor is ons eiland te klein en kan het de kosten volgens de minister ook niet dragen. 10 tot 11 procent van het bruto binnenlands product wordt nu besteed aan de gezondheidszorg en dat is volgens Visser internationaal acceptabel. Maar met dat geld moet er dus een keuze gemaakt worden en welk basispakket AZV-verzekeraar kan blijven aanbieden. De minister vindt dit pakket nog steeds heel uitgebreid gezien de inkomsten. Toch is het dus nodig om te kiezen en daarom heeft de regering bijvoorbeeld al gezegd: geen cardiologie, wel oncologie. Interventiecardiologie kan Aruba nog wel doen, legt hij uit, omdat dit scheelt in de kosten vergeleken met die van patiënten die voor dit soort behandelingen naar het buitenland moeten. Maar diepgaande chirurgie voor hart- en vaatziekten, daarvoor kiest de regering duidelijk niet, blijkt uit het verhaal van Visser.

Om die gaten op te lossen, wordt dus gebruik gemaakt van buitenlandse specialisten en zorginstellingen. Maar Aruba wil ook graag meer optrekken met de buurlanden. “Het beste zou zijn als elk eiland een bepaald specialisme heeft.” Op die manier zijn de kosten volgens Visser wel te dragen, omdat die dan te verdelen zijn over 300.000 bewoners op deze eilanden. Er moet nu eenmaal voldoende volume zijn om specialisten te kunnen aantrekken, want anders is het te duur, zegt de minister. Bovendien kan een specialist met een beperkt aantal patiënten ook onvoldoende trainen om zijn of haar vak goed te blijven uitoefenen.

Leidend in dit verhaal, dus welk specialisme Aruba wel en welke niet moet hebben, is dus die gezondheidsmonitor. Dit jaar wordt deze voor het eerst gepresenteerd. Het gaat om een onderzoek naar alle data van artsen, het ziekenhuis, medische centra en een epidemioloog gaat deze gegevens analyseren en terugkoppelen aan het veld. Op basis daarvan wordt dus een beleidsplan en visie geformuleerd, zegt Visser, die de focus in de zorg voor de komende jaren gaat bepalen

Share this page:
« Back
Back to Top