Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Gezaghebber Bonaire dient ontslag in

29 NOVEMBER 2013

Gezaghebber Lydia Emerencia van Bonaire heeft vanmorgen haar ontslag aangeboden aan minister Plasterk (Binnenlandse Zaken, PvdA). Ze deed dat nadat een meerderheid van de eilandraad dinsdag het vertrouwen in haar had opgezegd.

Volgens Emerencia staat de aangenomen motie van wantrouwen “vol aantijgingen die niet hard gemaakt worden”. Het opstappen van de gezaghebber (burgemeester) kadert in de al twee jaar durende bestuurscrisis op het eiland, sinds 2010 een bijzondere gemeente van Nederland.

 In september riep Plasterk rijksvertegenwoordiger Wilbert Stolte, die namens ‘Den Haag’ toezicht houdt op het bestuur op Bonaire, Saba en Sint Eustatius, al terug voor overleg. Dat gebeurde na berichten dat hij zich had bemoeid met justitiële onderzoeken tegen politici van de regerende christen-democratische UPB. De uitkomst van het overleg was dat Stolte, hoewel benoemd tot mei 2017, al in mei 2014 weggaat.

De UPB kwam dit voorjaar in aanvaring met gezaghebber Emerencia nadat zij aangifte van valsheid in geschrifte had gedaan tegen een UPB-gedeputeerde (wethouder). Hij had bij het verstrekken van taxivergunningen iemand bevoordeeld.

De motie van wantrouwen werd dinsdag ingediend door UPB-fractievoorzitter Jeffrey Levenstone. Hij is verdachte in het corruptieschandaal rond de UPB waarin op dit moment twee partijkopstukken terechtstaan. Volgens de motie heeft de gezaghebber “geen benul van wat besturen inhoudt”. Ook wordt haar verweten dat ze Sinterklaas niet zou hebben willen ontvangen en te hoge reiskosten zou hebben gemaakt.

De bestuurlijke problemen op Bonaire escaleerden in 2011 met de aanstelling van de CDA’er Wilbert Stolte tot rijksvertegenwoordiger. Hij wordt behalve door de UPB, zusterpartij van het CDA, maar door weinig partijen gesteund. Hij leeft in onmin met de oppositie in de eilandraad, de gezaghebber, uitgezonden Nederlandse ambtenaren, de politieleiding en het Openbaar Ministerie.

Bron: NCR/Handelsblad, Nederland

 

Emerencia kreeg geen steun van bestuurders

ZATERDAG, 30 NOVEMBER 2013 

KRALENDIJK — De belangrijkste reden voor gezaghebber Lydia Emerencia om haar ontslag gisteren aan te bieden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksaangelegenheden (BZK) is dat zij van de bestuurders geen steun krijgt om haar functie als gezaghebber uit te oefenen. Dat staat in een persbericht dat zij heeft doen uitgaan om haar besluit bekend te maken.

In haar ontslagbrief stelt zij pertinent dat zij afstand neemt van de inhoud van de motie van wantrouwen en dat zij zich daarin niet kan vinden. Emerencia schrijft verder dat zij tot de beslissing is gekomen na een analyse van de huidige bestuurlijke situatie en na beraad met familie, vrienden en adviseurs. Met de secretaris-generaal van BZK is overleg gepleegd over de datum waarop haar ontslag zal ingaan.

Emerencia deelt mee dat zij in de tussentijd alles zal doen wat in haar bereik ligt om de continuïteit van het bestuur te waarborgen en de rust te bewaren in de Bonairiaanse gemeenschap. Zij zal haar volledige medewerking verlenen aan een verantwoordelijke overdracht van haar functie aan de volgende gezaghebber. Zij had graag zes jaar willen volmaken in deze functie, maar dat is gezien de huidige situatie niet haalbaar.

Emerencia: “Voor mij is het een eer geweest en een groot voorrecht om gedurende deze periode te werken voor het volk van Bonaire, een eiland waarmee ik een innige band heb, een eiland waarvan ik houd. Ik geloof in Bonaire en in de potentie van dit volk. Ik heb mijn werk naar eer en geweten gedaan, altijd met het algemeen belang van het Openbaar Lichaam Bonaire voor ogen. Zoals ik op 1 maart 2012 heb aangegeven, op het moment van mijn eedaflegging als gezaghebber, was mijn focus gericht op bestuurlijke integriteit, veiligheid, openbare orde, de kwaliteit van bestuur en participatie van de bevolking.”

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top