Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Geldhoeveelheid toegenomen

2 februari 2017

Oranjestad – De geldhoeveelheid is in de loop van de maand november 2016 toegenomen met 9,6 miljoen florin tot 4.073,4 miljoen. De netto binnenlandse activa namen toe met 11 miljoen florin, terwijl de netto buitenlandse activa afnamen met 1,4 miljoen florin. De Centrale Bank van Aruba heeft bekendgemaakt dat de netto binnenlandse activa toenamen als gevolg van een afname van de niet-krediet gerelateerde balansposten voor een bedrag van 8,5 miljoen florin en een toename van het binnenlandse krediet van 19,5 miljoen.

Dat laatste was het resultaat van een toename van de claims van de banken op de private sector, ter waarde van 19,3 miljoen florin. De stijging van claims op de publieke sector nam licht toe met 0,1 miljoen florin als gevolg van en afname in ontwikkelingsfondsen ter waarde van 6,2 miljoen florin, en een afname van de brutokredieten van 5,4 miljoen. Bij de private sector ging het om stijging van het consumentenkrediet (+ 2,1 miljoen), stijgingen in woninghypotheken (+ 4,5 miljoen) en leningen aan ondernemingen (+ 12,7 miljoen).

De stijging van de niet-krediet gerelateerde balansposten was vooral het resultaat van uitbreidingen in ‘eigen vermogen’, ‘leningen’ en ‘debiteuren en vooruitbetalingen’. De afname in de netto buitenlandse activa was het gevolg van de verkoop van deviezen die te maken hadden met betalingen voor goederen, andere diensten en inkomen, voor een bedrag van 205,6 miljoen florin. De netto-aankopen van deviezen bedroegen 204,2 miljoen florin, voornamelijk in verband met het toerisme, netto-overdrachten van buitenlandse rekeningen en directe investeringen.

De Consumentenprijsindex (cpi) bleef in november 2016 onveranderd ten opzichte van november 2015. De belangrijkste bijdrage hieraan was het onderdeel ‘Wonen’, waarin een prijsdaling te zien was die grotendeels werd veroorzaakt door een daling van de kosten van elektriciteit. ‘Transport’ en ‘Voedsel en Non-Alcoholische Dranken’ werden duurder. De kerninflatie, dat is de inflatie zonder de effecten van voedsel en energie, steeg met 0,4 procent op jaarbasis. De gemiddelde inflatie over de twaalf maanden voorafgaand aan de verslagmaand, daalde met een tiende procent tot -0,9 procent.

Het verblijfstoerisme liep in november vorig jaar terug tot 78.622 bezoekers, een daling van 28,7 procent in vergelijking met een jaar eerder in dezelfde maand. De daling was vooral een gevolg van een lager aantal bezoekers uit Latijns-Amerika (-66,5 procent). Dit was vooral het gevolg van het wegblijven van de toeristen uit Venezuela. Vanuit dat land kwamen 31.573 minder bezoekers, een afname met 79,6 procent.

De Noord-Amerikaanse markt kromp licht met 1,1 procent oftewel 572 bezoekers. Vanuit de Verenigde Staten kwamen 379 minder bezoekers en vanuit Canada 193 minder. De Europese markt liet een daling zien van 2,5 procent, wat overeenkomst met 184 toeristen. Het cruisetoerisme liet een daling zien van 2,4 procent tot 77.826 toeristen. Een jaar eerder waren dat er nog 1.927 meer. In november 2015 legden 35 cruiseschepen aan in de haven van Oranjestad, terwijl dat er afgelopen jaar 38 waren.

Het inkomen van de overheid bedroeg in november 2016 een bedrag van 97,8 miljoen florin. Dat was 9,4 miljoen florin meer dan een jaar eerder in dezelfde maand. Aan belastingen haalde de overheid 17,2 miljoen meer binnen, maar voor 7,9 miljoen florin minder aan overige inkomsten. De hogere belastinginkomsten kwamen vooral uit de winstbelasting en de overdrachtsbelasting. De accijns op benzine en tabaksproducten nam flink af, evenals de foreign exchange tax.

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top