Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

‘Geld voor orthodontie is op’ op Aruba

ZATERDAG, 02 NOVEMBER 2013

ORANJESTAD — Kinderen onder de achttien jaar die een beugel hebben en voor een behandeling naar de orthodontist moeten, kunnen pas volgend jaar weer terecht. Dat geldt ook voor nieuwe patiënten. Want het AZV-budget voor 2013 voor deze tandheelkundige zorg is op. Dat bevestigt de zorgverzekeraar desgevraagd aan Amigoe.

Geruchten dat de behandeling van orthodontie uit het verzekeringspakket zijn geschrapt, worden door AZV-woordvoerder Joost van de Kamp ontkent. “Nee, dat is niet het geval. Maar we keren dit jaar geen vergoeding meer uit voor een behandeling van orthodontie. Het geld is op.”

AZV heeft begin dit jaar met alle vakgroepen (specialisten, red.) budgetafspraken voor 2013 gemaakt. AZV betaalt de specialisten een vergoeding voor behandeling van AZV-verzekerden. Komen de specialisten boven dat bedrag uit (AZV kon gistermiddag niet zeggen om welk bedrag het bij orthodontie gaat), dan stopt het Uitvoeringsorgaan met het betalen van die vergoeding aan specialisten. De artsen beslissen vervolgens zelf of ze patiënten wel of niet doorbehandelen en op welke manier ze dat in rekening brengen. Het kan zijn dat er geen nieuwe patiënten worden aangenomen, dat afspraken voor behandelingen tot 2014 moeten wachten of dat AZV-verzekerden een particulier tarief moeten betalen om te worden behandeld.

Aruba telt vier orthodontisten, waarvan drie een contract hebben met AZV. Deze drie krijgen dit jaar dus geen geld meer van AZV. Het is volgens woordvoerder Van de Kamp voor het eerst dat AZV en de vakgroepen met budgetafspraken werken. “Ze krijgen 1800 florin uitgekeerd voor nieuwe patiënten en daarna 125 florin voor een behandeling. Als er veel nieuwe patiënten bij komen, is de pot snel op.” Hij laat ook weten dat er wordt geëvalueerd hoe het komt dat het budget voor orthodontie voor het eind van het jaar op is. “De specialisten zelf zullen vast zeggen dat het budget voor orthodontie te laag is. Van onze kant kunnen we zeggen dat er te veel behandelingen worden uitgevoerd, dat ze minder moeten declareren. Daarover moet dus worden gesproken.”

Of de vakgroep Orthodontie de enige is met budgetoverschrijding, dat kon Van de Kamp niet zeggen. Uit een bron verneemt Amigoe echter dat ook andere specialisten te maken hebben met budget overschrijding en dat bijvoorbeeld gynaecologen dit jaar ook geen behandelingen meer vergoed krijgen van AZV. Een reactie van gynaecologen was vanochtend niet direct te krijgen.

Extra geld nodig

Amigoe schreef eerder dit jaar, in april, al over budgetoverschrijding bij AZV. Uit het financieel jaarverslag van de zorgverzekeraar over 2012 bleek dat het maximaal declaratiebudget voor laboratoriumonderzoek in dat jaar was overschreden. Er was 3,7 miljoen florin extra nodig om de laboratoriumkosten te dekken. Ook bleek uit dat verslag dat het budget voor opname en verpleging niet toereikend was, daarvoor was 4,5 miljoen florin extra nodig. Vorig jaar nam het aantal verzekerden op Aruba toe met 2402 mensen en de kosten per verzekerde stegen ten opzichte van 2011 met 0,7 procent. Aan premies kreeg AZV echter meer binnen, omdat er een premiestijging was doorgevoerd. Dat had te maken met een stijging van het minimumloon per 1 januari 2012 (de premies zijn een percentage van de salarissen).

Bron: Amigoe, Aruba

Share this page:
« Back
Back to Top