Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Geld en toezeggingen voor Caribisch Nederland in Den Haag

DONDERDAG, 14 MAART 2013

DEN HAAG — De delegaties van Bonaire, St. Eustatius en Saba keren terug uit Nederland met geld, maar nog belangrijker vinden ze de toezegging van ministeries om samen met de eilanden een concrete invulling te geven aan de term ‘voor Nederland aanvaardbaar niveau van voorzieningen’. Alleen het gesprek op het ministerie van Financiën viel tegen, maar mogelijk kan minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken helpen op dit punt.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een half miljoen euro beschikbaar gesteld voor de nadere uitwerking van de ontwikkelplannen, die door de eilanden zijn opgesteld, en voorziet samen met de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu ook in technische bijstand. “Er ligt veel nadruk op de ontwikkelplannen die bedoeld zijn om de achterstanden weg te werken en te onderhouden, zodat de situatie ook goed blijft”, zei Plasterk tijdens de afsluitende persconferentie. De ontwikkelplannen hebben vooral betrekking op de verbetering van de infrastructuur op de eilanden, dus de wegen, stroomvoorziening, communicatie maar ook overheidsgebouwen op St. Eustatius, de haven en waterdistributie op Saba en de wijkaanpak op Bonaire. Als de plannen nader zijn uitgewerkt, stelt de Nederlandse regering aanvullende uitkeringen beschikbaar of renteloze leningen, verstrekt door het Rijk op voorwaarde dat de eilanden die leningen ook kunnen aflossen. De mogelijkheden hiervoor worden nog onderzocht. In aanvulling hierop is er 7,5 miljoen euro beschikbaar voor projecten op het gebied van duurzaamheid en natuur, waarbij er enige vrijheid geldt bij de invulling hiervan.

De delegaties gaven na afloop aan dat ze eigenlijk vooral te spreken waren over andere toezeggingen. “Er is niet altijd geld nodig om de situatie te verbeteren. We zijn blij dat de ministeries voor Sociale Zaken en Volksgezondheid bereid zijn met ons te praten over de definitie van aanvaardbare voorzieningen, inclusief een tijdpad om dit te bereiken”,’ zei gedeputeerde Koos Sneek van St. Eustatius. Met betrekking tot Volksgezondheid nam minister Edith Schippers ook de plannen voor alternatieve bezuinigingen serieus en zou ze deze nader bestuderen. Ook staatssecretaris Jetta Kleinsma van Sociale Zaken bleek bereid om te kijken naar het pakket aan voorzieningen voor de financieel en sociaal zwakkeren op de eilanden, zoals de alleenstaanden met een aov-uitkering. “Er is zelfs gesproken over tijdelijke maatregelen in afwachting van structurele verbeteringen, zei gedeputeerde Burney El Hage van Bonaire. De delegaties waren verder positief over de voorbereidingen van de evaluatie in 2015, waarbij de staatkundige verhouding tot Nederland wel ter sprake mag komen, maar het toch vooral moet gaan over mogelijkheden om het welzijn van de bevolking te verbeteren, ongeacht de status van de eilanden.

De ervaring bij het ministerie van Financiën viel enigszins tegen. “Het was de enige plek waar het ook binnen gesneeuwd heeft. We wilden bijna onze winterjassen aandoen”, zei El Hage. Bonaire informeerde op het ministerie naar mogelijkheden voor maatregelen om de economie te stimuleren en gedeputeerde Chris Johnson van Saba stelde voor om de huidige algemene bestedingsbelasting af te schaffen en weer het oude systeem van een omzetbelasting in te voeren. “We hopen dat minister Plasterk de andere ministeries niet met rust zal laten als we weer weg zijn”, zei El Hage. Plasterk zei dat het nieuwe belastingsysteem bedoeld was als een simpel systeem, maar merkte op dat het misschien alleen eenvoudig was in de ogen van de fiscus. Hij gaf aan dat hij de minister van Financiën zou aansporen serieus naar de voorstellen te kijken.

Share this page:
« Back
Back to Top