Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Geen antwoord pg over gevaar voor staatsveiligheid

08/03/2017

PARAMARIBO – Procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath-Panday heeft op concrete vragen van advocaat Gerold Sewcharan niet duidelijk kunnen maken hoe voortzetting van de strafzaak tegen zijn cliënt Edgar Ritfeld een bedreiging voor de staatsveiligheid tot gevolg kan hebben. De strafpleiter stelde de vragen dinsdag tijdens de behandeling van het hoger beroep dat het Openbaar Ministerie (OM) heeft aangetekend tegen het besluit van de Krijgsraad om het 8 Decemberstrafproces voort te zetten. Of dat ook gebeurt, is nog niet duidelijk. Op 20 april wordt de behandeling voortgezet.

Sewcharan wenst antwoorden van de aanklager, omdat het OM zich geschaard heeft achter de stelling van de regering dat voortzetting van deze strafzaak de staatsveiligheid in gevaar kan brengen. Hij riep het hof op het OM niet ontvankelijk te verklaren of het beroep af te wijzen. De advocaten van de overige verdachten, onder wie de advocaat van hoofdverdachte Desi Bouterse, schaarden zich achter het standpunt van de pg: onmiddellijke stopzetting van de strafzaak.

In een resolutie van 29 juni 2016 zegt de regering onder andere vanwege “de onstuimige en prikkelbare situatie in het land, het hoogstwaarschijnlijk is dat er geweldsuitbarstingen kunnen plaatsvinden”. Ritfelds advocaat wil van Baidjnath-Panday weten wat volgens hem de aanleiding zou zijn van de opkomende excessen en onlusten en de geweldsuitbarstingen in relatie tot de strafzaak tegen zijn cliënt.

Sewcharan: “En hoe zal volgens hem de uitspraak van de Krijgsraad, mocht die Ritfeld vrijspreken, zoals Ritfeld heeft verzocht, bijdragen tot verdere bedreiging van de staatsveiligheid en gevaarzetting van de rechtsstaat? Hoe?”

Baidjnath-Panday zou ook bewijzen moeten aanvoeren hoe de Krijgsraad het evenwicht tussen de staatsmachten heeft verbroken, de grondslagen van de rechtsstaat heeft geschonden en “waar en wanneer” de Krijgsraad de rechtszekerheid van burgers ernstig heeft ondermijnd. Baidjnath-Panday gaf geen direct antwoord op de vragen. In grote lijnen kwam zijn antwoord erop neer dat de regering op basis van een bevoegdheid ontleend aan de Grondwet het OM heeft opgedragen de vervolging in deze strafzaak te stoppen. Een bevel waar het vervolgingsinstituut niet aan ontkomt.

Bron: de Ware Tijd, Suriname

Share this page:
« Back
Back to Top