Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Gebrek aan zorgverleners op Aruba

13 JANUARI 2013

Oranjestad – De arbeidsmarkt op Aruba vormt een bedreiging voor de continuïteit van zorg in het Horacio Oduber Hospitaal (HOH). Op alle niveaus, van medisch specialist tot verzorgende, is met de regelmaart van de klok gebrek aan voldoende menskracht van het vereiste niveau. Dat concludeert onderzoeker Jan Helmond in het eerste overkoepelende rapport van Functiewaardering Gezondheidszorg (FWG) dat vorige week werd gepubliceerd.

De thema’s scholing, kwaliteit van medewerkers en tekorten op de arbeidsmarkt, spelen zeer op Aruba. Verschillende door Helmond geïnterviewde personen geven aan dat de Arubaanse zorarbeidsmarkt niet in staat is om te voldoen aan de vragen van de zorginstellingen. Meer dan dertig procent van de ziekenhuismedewerkers is mo- menteel afkomstig uit het buitenland (met name uit Nederland en België) en er is een te- kort aan het aanbod van gespecialiseerde medewerkers. Bij vacaturestelling duurt het gemiddeld vier tot zes maanden voordat de vacature ingevuld is. Binnen het voortgezet onderwijs (havo 4) wordt nu al geworven voor toekomstig verpleegkundigen op opleidingsniveau 4. Ook het werven van voldoende medische specialisten is voor de Raad van Bestuur van het HOH een voortdurende bron van zorg. De vacatures voor specialistenfuncties worden vaak tijdelijk ingevuld door kortdurende waarnemingen van medisch specialisten uit Nederland.

In dat kader is er een pool samengesteld van kortdurende medisch specialisten die uit Nederland (80-90 procent) of uit Colombia (10-20 procent) komen. Deze oplossing is echter kostbaar. De vacatures die wel vervuld zijn, dat wil zeggen het huidige zorg- personeel, zijn lang niet overal op het gewenste niveau. Het ziekenhuis is druk bezig met opleidingen om de verpleegkundigen te laten voldoen aan de Wet BIG. Hiervoor zijn met de VU Amstel Academy afspraken gemaakt en wordt binnen het ziekenhuis een leerwerkplekmodel geïntroduceerd.

In verbetertrajecten is aandacht voor veiligheid van de zorg en het betrekken van professionals. Zo werd in september 2013 een VAR (Verpleegkundige Advies Raad) geïnstalleerd om de professional meer te betrekken bij beleid. Ook is het ziekenhuis gestart met automatiseringsprojecten, zoals PAX (digitaliseren van röntgenfoto’s) en HIS (huisartsen- informatiesysteem).

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top