Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Fysiotherapeuten tegen snoeien in zorgpakket Caribisch Nederland

WOENSDAG, 02 JANUARI 2013

KRALENDIJK — De Caribisch Nederlandse Vereniging van Fysiotherapeuten wil dat het aangekondigde besluit om met ingang van 1 januari te korten in het zorgpakket op de eilanden van Caribisch Nederland, met een halfjaar wordt uitgesteld. Dat schrijft de vereniging in een brief aan minister Edith Schippers van Volksgezondheid. De ingangsperiode is volgens de vereniging om meerdere redenen absoluut onrealistisch.

De verenigde fysiotherapeuten zijn van mening dat naast het fors korten op tandheelkundige zorg, loophulpmiddelen en psychologie, de maatregel betekent dat patiënten de eerste twintig behandelingen nu zelf moeten betalen.

Zij noemen de timing van het besluit opvallend van karakter. De gevolgen zijn zowel voor de praktijkhouders, alsook voor de gehele bevolking van de BES-eilanden desastreus. Bovendien is de vereniging niet gehoord in deze zaak, terwijl door het genomen besluit niet alleen de kwaliteit van de zorg in het geding komt, maar de fysiotherapie simpelweg verdwijnt. Alle praktijken zullen namelijk ophouden te bestaan na faillissement en de fysiotherapeuten zijn binnenkort zonder werk.

Het zorgstelsel in Caribisch Nederland kan volgens de fysiotherapeuten geen kopie zijn van het Nederlandse zorgstelsel. In tegenstelling tot Nederland is er hier geen aanvullende verzekeringsmogelijkheid voor wat betreft de fysiotherapeutische zorg. De consequentie is dat iedereen zelf zal moeten gaan betalen voor de eerste twintig fysiotherapiebehandelingen. Ondanks dat Nederland zelf kampt met een financiële crisis, ligt het percentage van de bevolking onder de armoedegrens op de BES- eilanden hoger, zijn de salarissen lager (50 procent van de bevolking verdient het minimumloon van 565 dollar per maand) en zijn de sociale lasten en de kosten van het levensonderhoud hoger.

Bovendien is vóór het invoeren van de nieuwe zorgverzekering in januari 2011, iedereen beloofd dat niemand er op achteruit zou gaan; burgers en ondernemers. Met deze beslissing wordt in één klap de dekking van het pakket zodanig ingeperkt, dat de bevolking er wál enorm op achteruit gaat.

Ook de snelheid van invoeren van de maatregel is volgens de vereniging letterlijk ongelooflijk. In Nederland is in bijna tien jaar de eigen bijdrage langzaam opgevoerd van negen naar twaalf en nu twintig behandelingen. Op de eilanden werd dit, terwijl fysiotherapie hier, in tegenstelling tot in Nederland, pas sinds vijftien jaar bestaat (en het nieuwe zorgstelsel pas sinds 1 januari 2011) en dus nog steeds bezig is met een ‘inhaalslag’ en logischerwijs fors stijgende kosten, binnen vijf werkdagen ingevoerd. De vraag is, aldus de fysiotherapeuten, hoe dit besluit probleemloos te implementeren.

Er is geen revalidatiecentrum op de BES-eilanden. Dat betekent dat mensen binnen de fysiotherapiepraktijken behandeld worden. Tevens zijn de fysiotherapeuten verantwoordelijk voor de zorg in het bejaardentehuis en de postoperatieve en (poli)klinische zorg in het ziekenhuis. Hierdoor is een vergelijking met een gemiddelde praktijk in Nederland niet realistisch. Door deze nieuwe maatregel zullen patiënten langer klinisch opgenomen blijven, is de nabehandeling onvoldoende, met als gevolg dat ook het operatieresultaat onvoldoende is en zullen mensen langer arbeidsongeschikt blijven.

“U bezuinigt aldus niet op de fysiotherapie, middels deze regeling zorgt u ervoor dat deze beroepsgroep per direct verdwijnt. De vraag is of uitschakeling van de fysiotherapeutische zorg daadwerkelijk leidt tot de door u gewenste bezuiniging, of zelfs tot een verhoging van de kosten”, aldus de bezorgde fysiotherapeuten.

Zij vinden dat gelijktrekking met Nederland hier simpelweg niet kan, aangezien er te veel belangrijke verschillen zijn met Nederland, met name van economische aard.

Share this page:
« Back
Back to Top