Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Extra geld nodig Arubaanse begroting wegens gebrek aan bezuigingen

MAANDAG, 9 DECEMBER 2013

ORANJESTAD — De regering heeft te weinig gedaan om de kosten de afgelopen maanden in bedwang te houden. ‘Uitgangspunten die ten grondslag lagen’ voor de begroting 2013 zijn ‘in onvoldoende mate vertaald naar concrete acties tot bezuinigingen’, aldus het antwoord van de regering op de kritiek van de Raad van Advies op de aanvullende begroting.

De conceptwet voor deze aanvullende (suppletoire) begroting is vorige week bij de Staten ingediend die goedkeuring moeten geven. In totaal berekent de regering nu bijna 63 miljoen florin extra aan kosten te hebben dan ze had geraamd in de begroting van 2013. Die werd begin juni nog door het parlement goedgekeurd. De regering rekent wel op wat extra inkomsten (6,4) en daardoor loop het exploitatietekort op met 56,4 miljoen florin. Om het gat te dekken, heeft de regering in totaal 60,9 miljoen florin nodig. Het financieringstekort voor 2013 zal daardoor oplopen naar 293,4 miljoen florin (het was 232 miljoen florin) ofwel 6,4 procent BBP.

De regering beloofde dit jaar echter uit te komen op een tekort van 223 miljoen florin ofwel 4,5 procent BBP. Dit volgens het financieel kader 2010-2016 waarmee ze uiteindelijk een begrotingsevenwicht probeerde te bereiken. Die planning blijkt nu dus weer niet te worden gehaald. De Raad van Advies zet dan ook twijfels bij het op 5 november overeengekomen Balance Budget Akkoord waarbij de ministerraad zich heeft verplicht de komende vier jaar de kosten op 1,35 miljard florin te houden. Echter, met deze laatste wijziging stijgen de kosten in 2013 van de overheid naar 1,4 miljard florin. Dat houdt volgens de Raad dus extra bezuinigingen in.

Vooral ook, zegt de Raad, omdat de regering weigert de tekorten bij de sociale fondsen zoals AZV en AOV – waarvoor ze garant staat – mee te nemen in de begrotingen. Op basis van eigen berekeningen, zegt de Raad, komt het financieringtekort voor dit jaar dan ook nog veel hoger uit; 370 miljoen florin ofwel 8,1 procent BBP. En daarbij neemt de Raad alleen nog het AZV-tekort mee. Zou de regering ook nog het verwachte tekort bij het AOV-fond moeten dekken van 48 miljoen florin, dan is er sprake van een tekort van 9,1 procent BBP.

De regering erkent dat voor dit jaar onvoldoende is gedaan om de kosten binnen de perken te houden, zoals het parlement amper een half jaar geleden nog was beloofd tijdens de behandeling van de begroting van 2013. Maar ze blijft erbij dat het ‘uitgavenplafond’ van 1,35 miljard voor het komende jaren vanaf 2014 strikt wordt nageleefd.

Eén van de redenen tot slot waarom de regering nu 60 miljoen florin extra nodig heeft, zijn de personeelskosten. Die nemen met 18,8 miljoen florin (5,5 procent) toe.

Bron: Amigoe, Aruba

Share this page:
« Back
Back to Top