Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Ex-dienstplichtige militairen nemen taken Surinaamse douane over

02/04/2013

PARAMARIBO – Een deel van de taken van douaneambtenaren wordt door ex-militairen overgenomen. Volgens Aanand Ramdjielal, voorzitter van het Interim Management- team van de douane, worden op dit moment duur opgeleide douaneambtenaren ingezet voor taken waarvoor zij niet opgeleid zijn.

Ramdjielal noemt het bewaken en beveiligen van de in- en uitgangen van douanelocaties en objecten. “Rijdt u langs het Havencomplex, dan ziet u goed opgeleide douaneambtenaren de wacht houden bij de poort. Ook op buitenposten waar schepen aanmeren houden deze ambtenaren de wacht”, luidt de bezorgdheid van de voorzitter.

Ramdjielal geeft aan dat de Scheepvaartwet duidelijk omschrijft dat de douane belast is met de visitatie van alle goederen en diensten, controle en inspectie en het vaststellen van de juiste waarde van goederen. Het interim team heeft al gesprekken gevoerd met het ministerie van Defensie en de Stichting nazorg over het rekruteren van veertig tot vijftig ex-militairen. Afhankelijk van de locaties waar de groep wordt ingezet, zal zij worden opgeleid.

Stiefmoederlijk

De posten Nickerie en Albina worden niet bewaakt omdat er een tekort is aan douaneambtenaren. “Er is een personeelsstop. Dan moeten we diensten outsourcen.”

Ramdjielal geeft aan dat het apparaat jarenlang stiefmoederlijk is behandeld door de politiek. “Nooit is het korps op minimaal niveau gebracht. Wij bestaan al 150 jaar, maar er is nog geen eigen kantoorruimte opgezet.”

De vorige week werd bekend dat het voormalig Marineterrein waar nu ‘Bridge View’ staat is toegewezen aan het miniserie van Financiën om daar het hoofdkantoor van de douane op te zetten.

Vergrijzing

De voorzitter geeft aan dat de vergrijzing het korps ook parten speelt. Het feit dat er personen met pensioen gaan en anderen zijn ontheven, raakt het apparaat. De huidige bezetting is 210. “Als we dit aantal kunnen brengen naar 325 dan zitten we goed. Wij moeten op snel tempo het tekort inlopen.”

De vorige week zijn zestien aspirant-douaneambtenaren toegelaten tot het korps. Dit aantal noemt Ramdjielal een druppel op een hete plaat. Vandaar dat er dit jaar nog eens veertig ambtenaren aangetrokken zullen worden.

Het inlopen van het tekort heeft alles te maken met de hervormingen binnen het korps. De interim-voorziter geeft aan dat de douane nu op het punt staat zich te richten op de voor zijn in leven geroepen taken. Zo zal het korps in de eerste of tweede week van mei starten met wegcontroles samen met de politie en militairen. “De douane is bevoegd om alle bestelbussen en vrachtwagens te visiteren. De scheepvaartwet voorziet daarin”, benadrukt Ram-djielal.-.

Share this page:
« Back
Back to Top