Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Evaluatie Corporate Governance bijna klaar

WOENSDAG, 10 FEBRUARI 2016

WILLEMSTAD — Het onderzoek naar het functioneren van de corporate governance bevindt zich in de afrondende fase. Dit bevestigt commissievoorzitter en voormalig gedeputeerde van het eilandgebied Curaçao Mike Willem. De commissie werd eind 2013 opgericht met het specifieke doel om de Eilandsverordening Corporate Governance, maar ook de code Corporate Governance, die beide in 2010 werden geïntroduceerd, te evalueren.

Conform het besluit dat melding maakte van de oprichting van de commissie was het de bedoeling dat de commissie binnen zes maanden haar resultaten zou presenteren. Maar in een reactie geeft Willem aan dat de werkzaamheden van de commissie zijn vertraagd omdat de commissie ervoor heeft gekozen om de evaluatie zo breed mogelijk te houden. “Dit is de allereerste evaluatie van corporate governance op het eiland. Net zoals in Nederland, hebben wij ervoor gekozen om het onderzoek zo breed mogelijk te doen. In latere evaluaties kun je er dan voor kiezen om specifieke punten in kaart te brengen.”

In het kader van de evaluatie is er volgens de voorzitter gekeken naar onder meer de wet en code zelf, hoe deze in de praktijk zijn toegepast, terwijl er ook een politiek-bestuurlijke evaluatie heeft plaatsgevonden. Willem kon en wilde vanochtend nog niet ingaan op de voorlopige bevindingen van het onderzoek, zolang het proces nog niet is afgerond.

Het uitblijven van een eindverslag van de commissie was aanleiding voor PAR-Statenlid Armin Konket om een serie vragen naar Financiën-minister José Jardim (namens onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran) te sturen. Hij constateert dat er al in 2013 een vonnis op tafel lag van het hof in een zaak van het Openbaar Ministerie om een onderzoek uit te mogen voeren bij een aantal overheids-nv’s op het eiland. Centraal in dit vonnis staat dat iedereen betrokken bij een overheids-nv zich aan de wet/code corporate governance moet houden.

Konket constateert dat in de praktijk de wet op corporate governance vaak wordt overtreden. Het Statenlid verwijst in dit geval naar het feit dat het te vaak voorkomt dat bepaalde organen binnen een overheids-nv’s of overheidsstichting op de stoel van een ander orgaan binnen dezelfde organisatie gaat zitten. “Dit is geen gezonde situatie en het staat het goed functioneren van deze instanties in de weg, maar is ook niet goed voor de Curaçaose gemeenschap in het algemeen.” In dit verband roept Konket de minister op om zo snel mogelijk de resultaten van de commissie, die al in 2014 hadden moeten zijn uitgebracht, naar het parlement te sturen. Op deze manier kan er een gezonde discussie over dit onderwerp in de Staten worden gevoerd, aldus Konket.

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top