Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Europese denktank migratiebeleid kritisch over Bosmanwet

4 februari 2014

WILLEMSTAD/DEN HAAG – Volgens de onafhankelijke commissie Meijers is de Bosmanwet in strijd met vijf internationale verdragen en twee EU richtlijnen. Dat meldt de commissie in een notitie aan de Tweede Kamer.

De Commissie Meijers zegt zich bewust te zijn dat een relatief klein deel van de Antilliaanse Nederlanders ernstige problemen veroorzaakt, maar is van oordeel dat een wetsvoorstel dat direct onderscheid maakt tussen Nederlandse staatsburgers en Antilliaanse Nederlanders, onverenigbaar is met internationale verplichtingen van Nederland.

Rassendiscriminatie
De initiatiefwet wil beperkingen opleggen aan de vrije vestiging van Curaçaoënaars, Arubanen en Sint Maartenaren in Nederland. Volgens de commissie is onderscheid tussen Antilliaanse en Europese Nederlanders onderscheid naar ras, wat in strijd is met het Verdrag tegen Rassendiscriminatie.
“De voorgestelde regeling van vestiging en uitzetting van Antilliaanse Nederlanders is strijdig verdragsverplichtingen en met primair Unierecht”, zo staat er in de notitie. Ook zou Nederland bij aanvaarding van dit voorstel een uitzonderingspositie in de EU en de wereld krijgen: “Geen van de andere EU lidstaten, die vroeger koloniën buiten Europa hadden, kent in zijn wetgeving een dergelijke tweedeling van de eigen staatsburgers.”

Blanke Nederlanders
Tot slot constateert de commissie dat ‘niet wordt gerept over de negatieve effecten voor Nederlanders uit andere immigrantengroepen’. “Zo schept de regeling van het staande houden een duidelijk risico voor alle Nederlanders met donkere huidskleur om door de politie staande te worden gehouden. Hoe kan de politie de relatief kleine groep Antilliaanse Nederlanders zonder de vereiste ‘toelating tot vestiging’ op straat of elders herkennen? Dit risico voor vele honderduizenden Nederlanders wordt op de koop toe genomen. Blanke Nederlanders zullen daar nooit last van hebben”, concludeert de commissie.

Bron: NTR Caribisch Netwerk

 

Commissie verwacht juist toename problemen door Bosman-wet

WOENSDAG, 05 FEBRUARI 201

DEN HAAG — De invoering van vestigingseisen voor Curaçaoënaars, Arubanen en Sintmaartenaren die naar Nederland komen, kan de positie van Nederland binnen de Europese Unie bemoeilijken. “Als gevolg van dit voorstel gaat Nederland in feit problemen met de betrokken Nederlanders op andere EU lidstaten afwentelen”, schrijft de Commissie Meijers een analyse van het wetsvoorstel van VVD-Tweede Kamerlid André Bosman.

De onafhankelijke commissie van vreemdelingenrecht deskundigen geeft met haar kritiek inzicht in de praktische problemen die het gevolg kunnen zijn van de wet. Zoals de Amigoe gisteren al meldde is de commissie van oordeel dat de wet in strijd is met internationale wetgeving en wetgeving binnen de Europese Unie, deels omdat er sprake is van rassendiscriminatie. Omdat het voorstel in strijd is met EU-verdragen zorgt dat voor problemen met andere landen. Met name als het gaat om de mogelijkheid om inwoners van Curaçao, Aruba en St. Maarten uit te zetten, aangezien zij wel als Unieburgers gelden die het recht hebben om vrij te reizen door de EU en in alle landen te verblijven. In de praktijk kan er een probleem ontstaan doordat mensen sneller uit Nederland kunnen worden uitgezet dan uit de Europese Unie, waar strengere regels gelden. Een Curaçaoënaar, Arubaan of Sintmaartenaar die wordt geweigerd in Nederland in ‘het belang van de openbare orde’ kan naar een ander land van de Europese Unie reizen, waar hij vervolgens mag blijven, tenzij hij een ‘ernstige en actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging van een fundamenteel belang van de samenleving is’, schrijft de commissie. “In alle tussenliggende gevallen kan de andere lidstaat de betrokken Nederlander niet naar Nederland verwijderen. (…) Andere lidstaten kunnen de betrokken Nederlanders ook niet als ‘Antilliaanse Nederlanders’ herkennen.” De dreiging met uitzetting is in strijd met de verplichting loyale samenwerking van Nederland met andere EU-landen, aldus de commissie.

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top