Zwitsers model in nieuwe LTUV Aruba eindelijk overboordWOENSDAG, 22 AUGUSTUS 2012Voorzitter van de vaste Statencommissie Justitiële Aangelegenheden en Verzoekschriften Clarisca Velasquez geeft uitleg over de wetswijziging van de LTUV.

ORANJESTAD — Het zogenaamde Zwitsers model, waarbij buitenlandse werknemers na drie jaar het eiland af moeten, wordt in de gewijzigde Landsverordening Toelating, Uitzetting en Verwijdering (LTUV) eindelijk formeel afgeschaft. Sinds medio 2010 werd het beleid echter al niet meer toegepast door Departamento di Integracion, Maneho y Admision di Stranheronan (Dimas) en Instituto Alarma y Seguridad Aruba (Iasa).

De verwijdering van het Zwitserse model is één van de belangrijkste wijzigingen in de wet, zegt parlementariër Clarisca Velasquez (AVP), voorzitter van de vaste Statencommissie Justitiële Aangelegenheden en Verzoekschriften. Deze commissie is momenteel bezig met de behandeling van de wetswijziging. Ze vertelt dat in 2006 de wet werd aangepast, waardoor arbeidsimmigranten maximaal drie jaar op Aruba kunnen werken. Na deze periode moeten werknemers eerst voor een periode van drie jaar ons land verlaten voordat ze weer, maximaal drie jaar, aan de slag mogen. Dit zogenoemde Zwitsers model werd eind 2009 losgelaten door het huidige kabinet. Halverwege 2010 werd het driejarenbeleid, vooruitlopend op de wetswijziging, al niet meer toegepast. Toen werden nieuwe vergunningscategorieën gecreëerd en konden bijvoorbeeld sporters een sportvergunning krijgen en is het beleid voor inwonend huishoudelijk personeel versoepeld.

Klachten

Een veelgehoorde klacht van werkgevers was namelijk dat ze elke drie jaar opnieuw op zoek moesten naar een werknemer en dat deze opnieuw ingewerkt moest worden. Velasquez onderstreept deze klacht en zegt dat werkgevers investeren in een werknemer en na drie jaar helemaal opnieuw moeten beginnen met een andere werknemer. “Dat is nu uit de LTU verwijderd”, zegt ze. Hierover vergadert de commissie met de regering en verschillende betrokken overheidsafdelingen. Het is één van de overwegingen die meespelen in de beslissing van het parlement om uiteindelijk akkoord te gaan met deze wetswijziging of niet, aldus Velasquez. Ze benadrukt dat alle goedwillende immigranten welkom zijn, maar dat banen voor ‘Landskinderen’ wel beschermd moeten worden.

Overigens gaat de geplande vergadering van de commissie met de Orde van Advocaten niet door, zo kreeg Amigoe gistermiddag te horen. Deken Rudi Oomen geeft desgevraagd uitleg en zegt dat de Orde geen op- of aanmerkingen heeft op de wetswijzigingen en dat overleg daarom niet nodig is. Ook vergaderingen met DAO, DPL en Dimas zijn afgezegd.